Redakce

Alexander Starun

Posted 4 articles
Studuje magisterský obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zajímá se o strategická témata, astropolitiku a strategie v kosmickém prostoru, jaderné odstrašování a jadernou strategii. Absolvent Visegradské letní školy. Přispívá do postsovětské sekce.

Alžběta Bajerová

Posted 14 articles
Redaktorka. Studentka bakalářských oborů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy na FSS MU. Přispívá do sekce Východní Asie. Absolvovala čtvrtletní stáž na Velvyslanectví České republiky v Pekingu.

Hana Drahokoupilová

Posted 0 articles
Korektorka.

Marek Dvořáček

Posted 9 articles
Redaktor. Student magisterského oboru Bezpečnostní studia na FSV UK. Přispívá do sekce jižní Asie. Mimo to se zajímá také o vesmírnou bezpečnost či proliferaci jaderných zbraní. Je součástí AMO Lectures for Young Asia Scholars (ALYAS) 2015/2016.

Tereza Dvořáková

Posted 2 articles

Zuzana Dzurdzíková

Posted 0 articles
Korektorka.
Študentka žurnalistiky a európskych štúdií na Masarykovej univerzite.

Daria Glukhova

Posted 1 articles
Redaktorka. Studentka bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní a strategická studia. Zaměřuje se na postosovětský prostor, především na vnitřní politiku současného Ruska a vybraných zemí Kavkazu. Přispívá do sekce Postsovětský prostor.

Tomáš Hruška

Posted 7 articles
Redaktor. Student bezpečnostních a strategických studií a sociologie na FSS MU. Přispívá do sekce Latinská Amerika. Zaměřuje se zejména na Mexiko a ilegální obchod s drogami.

Silvie Janičatová

Posted 38 articles
Redaktorka. Studentka magisterských oborů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy na FSS MU. Přispívá do sekce Euroatlantický prostor. Absolvovala tříměsíční stáž na britské ambasádě v Praze. Věnuje se obranné politice a ozbrojeným silám členských zemí NATO se zvláštním zaměřením na Spojené království.

Denis Jansta

Posted 10 articles
Redaktor. Študent bakalárskeho oboru Medzinárodné vzťahy a Bezpečnostné a strategické štúdiá na FSS. Počas svojho zahraničného študijného pobytu v Loughborough, UK. sa zaoberal problematikou ZSSR a spravodajských služieb. Zameriava sa na oblasť RF s dôrazom na zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Jan Kleiner

Posted 3 articles

Jakub Maděránek

Posted 8 articles
Šéfredaktor. Dokončil studium bakalářských oborů Politologie a Mezinárodní vztahy na FSS MU. Absolvoval semestrální studijní pobyt na Istanbul Sabahattin Zaim Universitesi v Turecku. Zaměřuje se na problematiku Středního východu a zbraní hromadného ničení.
Email: info@securityoutlines.cz

Jiří Maixner

Posted 5 articles
Redaktor. Student bakalářských oborů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy.

Lenka Martináková

Posted 9 articles
Redaktorka. Studentka bakalářských oborů Evropská studia a Bezpečnostní a strategická studia na FSS MU. Přispívá do sekce Latinská Amerika, zaměřuje se na státy Chile, Argentina, Uruguay

Jan Merička

Posted 7 articles
Redaktor. Absolvent bakalářských oborů Politologie a Bezpečnostní a strategická studia na FSS MU. Absolvent kurzu Peacebuildingu Východoevropského vzdělávacího a kulturního centra (EEECC). Zajímá se především o problematiku islámského radikalismu, přičemž se zaměřuje na Šíitské skupiny.

Michaela Prucková

Posted 1 articles

Andrea Mikutowská

Posted 7 articles
Korektorka. Studentka magisterského oboru Sociologie a absolventka bakalářského oboru Bezpečnostní a strategická studia FSS MU. V minulém roce působící na pozici stážisty v neziskové organizaci SOZE (Sdružení občanů zabývající se emigranty). Mimo jiné se aktivně zajímá o oblast migrace, extremismu a nesnášenlivosti (či xenofobie) ve společnosti zejména v českém a evropském prostoru.

Michael Myklín

Posted 50 articles
Editor. Student magisterského stupně Bezpečnostních a strategických studií na FSS MU. Přispívá do sekce Východní Asie. Má za sebou semestrální pobyt na Univerzitě národní obrany ve Varšavě. Zaměřuje se na problematiku Korejského poloostrova a zbraně hromadného ničení.
Email: info@securityoutlines.cz

Lukáš Němec

Posted 20 articles
Redaktor. Student oboru Evropská studia a dříve i Bezpečnostní a strategická studia. Zaměřuje se na oblast Afriky, především pak na severní a západní část. Dále se věnuje problematice energetické bezpečnosti se zaměřením na přenosové soustavy a produktovody.

Ondrej Škvarenina

Posted 1 articles

Lukáš Pavlík

Posted 1 articles

Luboš Přikryl

Posted 9 articles
Student Bezpečnostních strategických studii a Politologie na FSS MU. Zabývá se (nejen) moderními zbrojními technologiemi a vojenskou politikou .

David Rypel

Posted 31 articles
2013-2015 redaktor postsovětské sekce, 2015-2017 zástupce šéfredaktora. Absolvoval studijní pobyt na Queen's University Belfast, jako stážista působil v gruzínském Georgian Institute of Politics nebo Evropském parlamentu. Tematicky přebíhá mezi terorismem a boji proti němu, identitárními konflikty, politckou filosofií a marxistickými memy. Aktuálně se připravuje na zimu na Uralu.

Klára Šubíková

Posted 6 articles
Redaktorka. Studentka magisterského oboru Mezinárodní vztahy, absolventka bakalářských oborů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy. Přispívá do sekce Jižní Asie. Zajímá se o problematiku Blízkého a Středního východu.

Patricie Sušovská

Posted 0 articles
Zástupkyně šéfredaktora pro organizační záležitosti.. Absolventka bakalářských oborů Politologie a Bezpečnostní a strategická studia a studentka magisterského programu Bezpečnostních a strategických studií. Podílí se na organizování cyklu přednášek "Bezpečnostní večery".

Kristýna Svrdlinová

Posted 0 articles
Korektorka.

Katarína Tosecká

Posted 2 articles
Redaktorka.Študentka bakalárskeho odboru Medzinárodné vztahy a Bezpečnostné a strategické štúdiá. Zameriava sa na nemeckojazyčný priestor, predovšetkým na vnútornú bezpečnosť vo svetle migrácie, extrémizmu, terorizmu a kriminality. Ďalšou oblasťou jej záujmu sú štáty Vyšehradskej štvorky. Prispieva do euroatlantickej sekcie.

Boris Várhelyi

Posted 0 articles
Študent magisterských odborov Medzinárodné vzťahy a Bezpečnostné a strategické štúdiá. Primárne sa zaoberá regiónom Blízkeho východu so zameraním na politickú a bezpečnostnú sféru, kde zároveň využíva svoje znalosti arabského a tureckého jazyka. Taktiež pôsobí v Inštitúte ázijských štúdií, kde sa aktívne venuje regionálnej oblasti južnej, juhovýchodnej a východnej Ázie.