Všeobecné voľby[1] v Bosne a Hercegovine (BiH), ktoré prebehli v nedeľu 7. októbra, boli jednými z najsledovanejších volieb roku 2018, a to najmä v kontexte očakávaných prístupových rokovaní s Európskou úniou, o ktorej členstvo krajina formálne požiadala pred dvomi rokmi. Výsledky sa mali stať ukazovateľom toho, či je…

Staňte se součástí Sekuriťáků! Studentský portál (ne)jen o bezpečnosti, Sekuritaci.cz, hledá nové členy! Portál www.sekuritaci.cz oficiálně vychází pod hlavičkou Centra pro bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií MU a má vlastní mezinárodní standardní číslo seriálové publikace – ISSN 1802-6710. Sekuritaci.cz publikují studie,…

Autoři mohou volit témata z širokého spektra oblastí např. jaderné, energetické či kybernetické bezpečnosti; náboženského nebo politického extremismu; terorismu, mezinárodních konfliktů a z mnoha dalších dle vlastního výběru. Soutěže se mohou účastnit studenti bakalářských a magisterských studijních programů. Nejlepší práce budou oceněny…

Přinášíme vám informace o právě vyhlášené studentské soutěži Benes Award 2010. Účastí nejenže obohatíte svůj profesní životopis a získáte cenné zkušenosti, ale budete moci přednášet elitě české sociologie v jednom z nejkrásnějších koutů České republiky – v historickém Vranově nad Dyjí.