Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine vo februári 2022 sa Bielorusko dostalo do nového, relatívne významného, postavenia. Stalo sa sekundárnym aktérom vojny a najbližším partnerom Ruskej federácie. V prvých dvoch desaťročiach 21. storočia bolo však zároveň možné pozorovať postupné zlepšovanie vzťahov so…