Avengeři z delty Nigeru a využití internetu

V kontextu Nigérie slýcháme v posledních letech v mainstreamových médiích především o organizaci Boko Haram, méně pozornosti se však dostává skutečnosti, že za prvních patnáct měsíců vlády prezidenta Muhammadu Buhariho vzniklo od května 2015 v zemi osmnáct nových militantních skupin, kterých tak nyní operuje v Nigerii celkově na dvacet.[1]

Jednou z těchto skupin jsou Niger Delta Avengers (NGA) neboli Mstitelé z Delty Nigeru. Konflikt kvůli těžbě ropy v deltě Nigeru má kořeny již v 60. letech v souvislosti se secesí Biafry, kdy odtržení tohoto regionu, které si získalo jen velmi omezené mezinárodní uznání, vedlo k nigérijské občanské válce, jež skončila v roce 1970 začleněním Biafry zpět do Nigérie. Konflikt v deltě Nigeru však znovu nabyl na dynamice v devadesátých letech, kdy vzrostlo napětí mezi zahraničními ropnými společnostmi Shell či Chevron a obyvateli regionu Ogoniland. To dalo vzniknout řadě militantních skupin operujících v regionu, ozbrojeným bojům a pirátství. Teprve až prezidentská amnestie v roce 2009 jejich počet a aktivity omezila.

NDA oznámili svoji existenci v únoru 2016 a vyjádřili secesionsitické záměry, kterých chtějí dosáhnout prostřednictvím zdevastování nigerijské ekonomiky. Těžba ropy přináší dle nich regionu pouze zkázu, jak environmentální, tak ekonomickou, jelikož region přes své bohaté zdroje zůstává marginalizovaný. Ačkoliv by do regionu měl podíl peněz z ropy proudit, v praxi většinou končí v kapsách zkorumpovaných politiků.[2] Během tzv. operace Red Economy požadovala skupina mimo jiné 60% podíl na ropných výnosech pro obyvatele, kde je ropa těžena, a 40% podíl pro regiony, kde není.[3] Jejich hlavními cíli jsou ropné plošiny a ropovody, na které od svého vzniku podnikli řadu útoků.[4]

Že by aktivity NDA neměly být brány na lehkou váhu, dosvědčuje také stav ekonomiky Nigérie, který svojí činností militanti dramaticky ovlivnili. Útoky způsobily, že se produkce ropy v Nigérii ocitla na minimu za více než poslední dekádu, a ekonomickou krizi způsobenou dlouhodobým poklesem cen ropy útoky ještě prohloubily. V srpnu 2016 produkce klesla až na 1104 barelů ropy na den[5] a ekonomika se tak ocitla v recesi poprvé za 20 let a donutila parlament jednat o zahraniční půjčce ve výši 30 miliard dolarů za účelem stabilizace ekonomiky.[6] Nigérie navíc přestala být největším producentem ropy v Africe, z pomyslného trůnu byla kvůli poklesu těžby sesazena Angolou.[7] Za účelem uklidnění nálad v deltě Nigeru koncem října 2016 vláda oznámila, že bude do regionu investováno 10 miliard dolarů.[8] Ani poté však útoky na ropná zařízení neustaly. Od rekordně nízkých hodnot ze srpna 2016 je však produkce ropy v Nigérii opět na vzestupu.

Následky těžby ropy v oblasti delty Nigeru. (zdroj: Flickr).

Jednou z charakteristik NDA je aktivní využívání internetu. Internet jako prostředek komunikace se světem nabral v posledních letech u teroristických a militantních skupin na oblibě. Pro teroristické skupiny je internet velmi mocnou zbraní jak pro komunikaci v rámci interní struktury, tak pro komunikaci s veřejností, k zastrašování, propagandě, financování, kyberútokům či nabírání rekrutů.[9]

Právě využití k propagandistickým účelům se těší největší efektivitě. Propagandistické materiály totiž nejsou šířeny pouze mezi jejich sympatizanty, ale díky internetu mají globální dosah a mediální atraktivita těchto materiálů na efektivitě ještě přidává. Násilí je častým předmětem této propagandy. Cílem internetové propagandy může být rovněž psychologická manipulace, která má veřejnost přesvědčit o správnosti a ušlechtilosti cílů skupiny. Propaganda je navíc často mířena na marginalizované skupiny v dané společnosti, zdůrazňuje bezpráví, utrpení či vyloučení skupiny.[10]

Internet je také často využíván k fundraisingu a v některých případech mohou sympatizanti přispívat online i prostřednictvím služby PayPal.[11] Využívány jsou k tomu zejména charity či nevládní organizace, které jsou na internetu aktivní, a například Al-Kajda byla na těchto příjmech do značné míry závislá. Charitativní organizace Benevolence International Foundation se sídlem v Illinois, která také podporovala Al-Kajdu a shromažďovala finance od dárců prostřednictvím internetu, například v roce 2000 zaslala přes 600 000 dolarů čečenským extremistům.[12]

Co se týče reakcí vlád na internetové aktivity teroristických skupin, dle Kohlmana[13]  je častou reakcí okamžité zrušení webových stránek. Tím však můžou vlády přijít o důležité informace, které by mohly vyjít s dalšími aktivitami na povrch. Současně je pouhé zrušení stránky jen dočasným řešením, podle expertů je nutné zastavit samotné správce webových stránek. Další možností reakce vlády je vytváření falešných webových stránek, které mají dezinformační charakter.

A jak využívají možností internetu NDA? Na základě analýzy oficiálních webových stránek skupiny[14] lze říci, že primárně k propagačním účelům. Na stránkách se přihlašují k uskutečněným útokům na ropná zařízení, najdeme však i příspěvky, v nichž se od určitých útoků distancují. Další část příspěvků se skládá především z ideologických agitačních prohlášení a obhajování akcí militantů, především ve jménu ochrany zájmů lidu z delty Nigeru. Narazíme i na prohlášení a kladení požadavků směrem k vládě, ropným společnostem, ale i vládám jiných států. Zpozorovat lze i potenciál stránek pro rekrutování nových členů, ačkoliv otevřené výzvy k připojení se ke skupině nenalezneme, dle komentářů pod články je patrné, že mohou latentně plnit i tuto funkci. Prostřednictvím stránek skupina rovněž reaguje na média, výstupy politiků vůči nim, ale i na další militantní skupiny. Za zmínku stojí vřelá gratulace ke zvolení Donalda Trumpa prezidentem.[15]

Muhammadu Buhari, prezident Nigérie. (zdroj: Wikimedia).

Kromě webových stránek je skupina rovněž aktivní na Twitteru. Jejich původní účet byl však 4. června 2016 administrátory smazán z důvodů šíření hrozby násilí a propagace terorismu ze strany skupiny. Koncem července 2016 však skupina oznámila založení nového účtu[16], který je k prosinci 2016 stále aktivní. Účet je veden na jméno mluvčího militantů Mudocha Agbimibo a jeho založení provázelo prohlášení, že Twitter sice může smazat účet, zastavit boj však nikoliv.[17] S téměř 3700 sledujícími slouží účet především k odkazování na webové stránky, informuje o provedených útocích, k agitaci prostřednictvím krátkých textových příspěvků, ale i k diskreditaci vládních vojsk. Za účelem většího dosahu příspěvků jsou v nich také často označována média, která jsou tak na příspěvky upozorňována. Od 15. listopadu 2016 však je aktivita ze strany skupiny na obou kanálech nulová a oficiální stránky jsou k začátku ledna 2017 nefunkční. NDA byla aktivní rovněž na sociální síti Facebook, jejich profil však byl již odstraněn. Samotné stránky ani účty na sociálních sítích nebyly zrušeny ze strany vlády, nicméně se opakovaně objevovaly falešné účty, na které sama skupina upozorňovala. Kdo byl autorem, není známé.

Jak je patrné z počtu sledujících na Twitteru a velkému množství komentářů veřejnosti na webových stránkách, využívání internetu se pro skupinu ukazuje jako velmi efektivní. Skupina se v regionu těší nezanedbatelné podpoře veřejnosti a sympatie ke skupině lze pozorovat i v komentářích, které až na výjimky vyjadřují NGA podporu. Taková vyjádření je však třeba brát s rezervou. Narazit lze i na komentáře dotazující se na participaci ve skupině, NDA však patrně necílí na velkou členskou základnu, jakožto spíš na guerillové metody vedení jejich odporu.

Obsah internetových kanálů je namířen jak na své sympatizanty, tak na potenciální sympatizanty, domácí i zahraniční média a nigerijskou vládu. NDA sama sebe snaží vykreslovat jako „moderního Robina Hooda“, cílí tak zřejmě i na získání sympatií v očích světové veřejnosti. Samotný obsah se skládá především z propagandistických a agitačních příspěvků, které se snaží obhájit jejich aktivity, zdiskreditovat nepřítele a rovněž kladou důraz na absenci násilí vůči populaci při jejich akcích. Ačkoliv NDA na internetu nemíří na získávání rekrutů, vzhledem k tomu, že skupina na internetu také často vystupuje ve jménu lidu z regionu delty Nigeru, má obsah jistý mobilizační prvek. Využití internetu přináší militantní skupině NDA řadu benefitů, především v oblasti propagace a publicity. To však vyvíjí tlak na vládu, jejíž neschopnost předejít devastování státní ekonomiky je exemplárně vystavena veřejnosti. Vzhledem k informační obsáhlosti především webových stránek by však takovéto využití internetu mohlo být cenným vodítek při snaze vlády pustošení ekonomiky zastavit.


Zdroje

[1] MAYAH. 18 new armed groups spring up in Nigeria. Premium Times [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/213051-18-new-armed-groups-spring-nigeria.html

[2] The Niger Delta Avengers: Danegeld in the Delta. The Economist [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.economist.com/news/leaders/21701124-nigerias-turbulent-oilfields-cannot-be-pacified-bribing-rebels-danegeld-delta

[3] Operation Red Economy. Niger Delta Avengers [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/02/operation-red-economy.html

[4]Who are the Niger Delta Avengers? The Economist [online]. Lagos, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/07/economist-explains

[5] Nigeria Crude Oil Production 1973-2017. Trading Economics [online]. 2017 [cit. 2017-01-04]. Dostupné z: http://www.tradingeconomics.com/nigeria/crude-oil-production

[6] DICHRISTOPHER, Tom. The Niger Delta Avengers are back — and they’ve got big oil in their crosshairs. CNBC [online]. Lagos, 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.cnbc.com/2016/10/26/the-niger-delta-avengers-are-back–and-theyve-got-big-oil-in-their-crosshairs.html

[7] HOLODNY, Elena. Africa’s largest oil producer has been dethroned. Business Insider UK [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://uk.businessinsider.com/niger-delta-avengers-nigeria-oil-production-crash-2016-5?r=US&IR=T

[8]Nigeria to spend $10bn to end conflict in oil-rich Niger Delta. BBC [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-africa-37797905

[9] UNODC. The use of the Internet for terrorist purposes. New York: United Nations, 2012

[10]  Ibid.

[11] KAPLAN, Eben. Terrorists and the Internet. Council on Foreign Relations [online]. 2009 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: ttp://www.cfr.org/terrorism-and-technology/terrorists-internet/p10005

[12] ANTI-DEFAMATION LEAGUE. Jihad Online: Islamic Terrorists and the Internet. 2002. Dostupné z: http://archive.adl.org/internet/jihad_online.pdf

[13] KAPLAN, Eben. Terrorists and the Internet. Council on Foreign Relations [online]. 2009 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: ttp://www.cfr.org/terrorism-and-technology/terrorists-internet/p10005

[14] Niger Delta Avengers [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.nigerdeltaavengers.org/

[15] CONGRATULATION DONALD J.TRUMP PRESIDENT ELECT OF THE UNITED STATE OF AMERICA. Niger Delta  Avengers [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/11/congratulation-donald-jtrump-president.html

[16] Mudoch Agbinibo. Twitter [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: https://twitter.com/agbinibond?lang=cs

[17] We are not intimidated. Niger Delta Avengers [online]. 2016 [cit. 2016-12-17]. Dostupné z: http://www.nigerdeltaavengers.org/2016/08/we-are-not-intimidated.html

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *