Povinné: Bezpečnostní politika ČR – 2007

Štítky:

Bezpečnostní politika České republiky (dále jen BPČR) je další Áčko, takže se s tímto předmětem prostě musíte setkat. Kurs má za cíl studenty seznámit, jak již vypovídá z názvu , s politikou ČR v bezpečnostní oblasti, konkrétně její právní zakotvení, výstupy politického procesu, historickou kontinuitu, působení ČR v NATO a EU apodobně. Osobně považuji za nejzajímavější asi přednášku věnovanou strategickým dokumentům ČR, tyto znalosti uplatníte i mimo obor BSS. Naopak poněkud zamrzí určité tématické překrývání s dalším povinným kursem Mezinárodní bezpečnostní politika v oblasti bezpečnostní politiky NATO a EU, nicméně přednášející přislíbili tuto duplikaci odstranit.
Formát, jedné přednášky a jednoho semináře, přímo nabádá ke studentské činnosti, které je v tomto kursu dělena na aktivitu o seminářích a psaní krátkých esejů na zadané téma (20 bodů), prezentace na daných témat, většinou poměrně zajímavých, od Partnerství pro mír po Bezpečnostní radu státu (opět 20 bodů) a nakonec samozřejmě test (hezkých 20 bodů). Samozřejmostí je povinná literatura ke každé hodině, která by dle mého názoru v několika případech stále za obměnu. Již bodové rozdělení napovídá, že pokud človek důsledně plní své povinnosti, tak nemá problém kursem projít, i když závěreřný test nijak dobře nedopadne. Je poněkud napováženou, zda je formát krátkých esejů nastaven vhodně. Je jasné, že při tak velkém počtu studentů není možné přečíst všechny eseje, což ale v konečném důsledku poněkud demotivující pro účastníky kursu.
Nějaké originální rady zde nečkejte. Snad jen, jak jste možná již z vlastní zkušenosti zjistili, vaše seminární práce (v tomto případě prezentace) je většinou to co si z daného kursu pamatujete nejvíce, takže jí udělejte pořádně :c) Závěrem snad jen podotknu, že se nejedná o obtížný kurs. Je možné, že formát či obtížnost kursu se vůči minulému roku změní, pokud se tak stane, tak bychom byli rádi, kdybyste zde o změně informovali nejen nás, ale i vaše kolegy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *