Офіс Президента України

Diplomacie v době války: Ukrajina a Rusko zápasí o vliv v Africe

V reakci na ruskou agresi přijala Ukrajina novou strategii Wartime Diplomacy, která posiluje její mezinárodní postavení a otevírá dveře pro hlubší spolupráci v Africe. I přes snahu překonat ruský vojenský vliv, Ukrajina zaostává ve využívání své soft power. Tuto slabost by mohly napravit návštěvy prezidenta Zelenského v klíčových afrických státech. [1]

Ukrajinská Wartime diplomacie

Na ruský útok z února 2022 Ukrajina odpověděla zavedením strategie zvané Wartime Diplomacy neboli Válečná diplomacie. Strategie klade důraz na přizpůsobení se a proaktivní přístup na mezinárodní scéně s cílem posílit obranyschopnost státu a zajistit mu mezinárodní podporu – například na půdě OSN. Dále zdůrazňuje individuální přístup ke každé zemi, efektivní komunikaci a spolupráci v civilním sektoru, což jsou body nezbytné pro získání podpory a překonání ruské agrese. [2] [3]

Diplomatické úsilí Ukrajiny se projevuje zakládáním nových bezpečnostních fór, summitů a iniciativ. Samotná Afrika se stala významným regionem zaměření těchto diplomatických snah. Ukrajinské iniciativy, jako Black Sea Initiative a Grain from Ukraine, usilují o potlačení ruských manipulací s potravinovými dovozy a v důsledku vyvolání potravinové krize v Africe. Zmíněné ukrajinské programy mají za cíl zajistit stabilní dodávky potravin do afrických zemí, čímž zmírňují negativní dopady ruských akcí na globální potravinový trh. Problémem pro Ukrajinu ale je, že se Rusko pokouší využít slábnoucího vlivu Západu na africkém kontinentu k šíření svého příběhu, často i za přítomnosti polovojenských skupin. Děje se tak obdobně hlavně za účelem zisku podpory na mezinárodní scéně a získání přístupu k nerostným zdrojům jako jsou zlaté a diamantové doly afrických států. Rusko, které v současnosti čelí přísným (nejen) ekonomickým sankcím, potřebuje tyto zdroje k oslabení jejich dopadu. Na zlato bohatý a strategicky dobře umístěný Súdán hraje pro ruskou strategii zcela zásadní vliv. [3]

Pšeničná mouka z Ukrajiny dodána do Port Súdánu v rámci programu Grain from Ukraine. 2024. (Image credit: WFP/Abubaker Garelnabei)

Súdán, zlato a Rusko

Súdán se stal pro Rusko důležitým strategickým uzlem, který umožňuje transport nerostných surovin z Afriky. Ze súdánských letišť se pašuje zejména zlato, a to buď do Sýrie, nebo Spojených Arabských Emirátů, odkud se, po konvertování do hotovosti, odesílá do Ruska. [4]

Těsně před invazí na Ukrajinu v roce 2022 vedl lídr Súdánských sil rychlé podpory (Rapid Support Forces, RSF) Mohamed Dagalo, známý jako Hemedti, súdánskou delegaci do Moskvy s cílem akcelerovat sblížení mezi oběma zeměmi. Ze strany Hemedtiho mohlo jít o snahu si zajistit podporu Ruska prostřednictvím paramilitární skupiny PMC Wagner se sídlem v Petrohradě. [5]

Mohamed Hamdan Dagalo (vlevo) a Abdel Fattah al-Burhan. (Image Credits: Russian government, Presidential Press and Information Office of Azerbaijan)

Role PMC Wagner v Africe

Paramilitární skupina (paramilitary company, PMC) Wagner, v jejímž čele donedávna stál ruský podnikatel Jevgenij Prigožin, známý také jako Putinův kuchař, má na africkém kontinentu rozsáhlý vliv. Skupina je přítomna v Mali, Nigeru, Súdánu a Středoafrické republice. Obzvláště v poslední zmíněné zemi efektivně udržuje místní vládu u moci, bojuje proti rebelům a zajišťuje transport nerostných surovin do Ruska.

PMC Wagner používá ke své činnosti šířkou škálu nástrojů. Jedním z nich je zapojení fiktivních firem, například súdánské společnosti Meroe Gold, která je dceřinou firmou M-Invest, do nedávna vlastněnou samotným Prigožinem, jak uvádí americké ministerstvo financí. Meroe Gold působí v Súdánu od roku 2017, kdy tehdejší prezident Omar al-Bašír uzavřel dohodu s Prigožinem, která umožnila těžbu zlata. PMC Wagner je tak zodpovědná za dohled nad těžbou a transportem nerostných surovin a často využívá pomoc místních autoritativních vůdců napříč africkým kontinentem. Ti výměnou získají výcvik pro své vojáky, které využívají k upevnění své moci. [6] [7] [8] [9]

Tato podpora se v Súdánu projevila v dubnu 2023, kdy vypukla krvavá občanská válka mezi Hamedtim a Abdelem al-Burhanem, de facto stojícím v čele Súdánu po svržení výše zmíněného prezidenta al-Bašíra. PMC Wagner v současnosti podporuje Hamedtiho RSF zásobováním vozidly a zbraněmi. CNN dokonce tvrdí, že přibližně 90 % zbraní RSF pochází přímo od PMC Wagner. [8] Konflikt se již přehoupnul do svého druhého roku trvání a dosud vedl k vysídlení více než 8,6 milionu lidí. [10]

Smrt Jevgenije Prigožina v srpnu 2023 však znamenala pro skupinu Wagner významný zlom. Tento vývoj umožnil ruské vládě, především ministerstvu obrany, které bylo hlavním soupeřem PMC Wagner, zahájit proces integrace a reorganizace do nového uskupení pod označením Afrika Corps (název velmi připomínající expediční sbor Afrikakorps německého Wehrmachtu během 2. světové války). V praxi PMC Wagner stále operuje pod svým původním jménem, zatímco se její role postupně začleňuje do širšího rámce ruských vojenských operací. [11] [12] [13]

Rýžování zlata v Burkině Faso, která se stala také terčem zájmu Ruska. 2013. (Image Credit: Ollivier Girard/CIFOR)

Ukrajinská vojenská aktivita v Súdánu

V reakci na toto silné ruské angažmá provádějí ukrajinské speciální síly aktivně vojenské operace proti PMC Wagner a RSF v Súdánu, čímž se de facto postavili na stranu súdánské armády (Sudanese Armed Forces, SAF) a al-Burhana. Operaci mělo na starosti proslulé Hlavní ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny (Holovne upravlinnja rozvidky Ministerstva oborony Ukrajiny, HUR MO) (ekvivalent v ČR – Vojenské zpravodajství).

Ukrajinským cílem bylo narušit logistické řetězce a zabránit Hemedtimu získat kontrolu nad celým územím Súdánu. Převaha RSF a PMC Wagner by totiž mohla posílit ruskou pozici nejen v přístupu k surovinám, ale také vést k vybudování ruské strategické vojenské základny. [14] [15]

Zpráva o prvních útocích ukrajinských jednotek na PMC Wagner a síly RFS se objevila na CNN v 20. záři 2023. Informace se opírala o primární zdroje přímo z ukrajinské a súdánské armády. Stalo se tak tři dny před nečekaným setkáním prezidenta Zelenského s předsedou súdánské prozatímní rady al-Burhanem na letišti Shannon v Irsku. Diskuse se údajně vedla zejména o působení „nelegálních ozbrojených skupin financovaných Ruskem.“ [16]

Setkání prezidenta Zelenského s předsedou Súdánské prozatímní rady al-Burhanem v Irsku bylo záměrné, plánováno mimo běžný diplomaticky rámec a v naprostém utajení až do posledního okamžiku. Tento moment překvapení nejen podtrhl symboliku nově navazovaných vztahu mezi Ukrajinou a Súdánem, ale také poskytl oběma lídrům prostor pro jednání bez vnějšího tlaku a mediální pozornosti.

Modus operandi ukrajinské vojenské rozvědky

Ukrajinské speciální síly přenesly do Súdánu netradiční (pro region) taktiky, které se osvědčili na rusko-ukrajinské frontě, především sofistikované útoky dronů na vojenské cíle. Podle vysoce postaveného súdánského úředníka útoky začaly dva dny po příjezdu velkého vojenského konvoje z Čadu, který zprostředkovala PMC Wagner. CNN popisuje, jak ukrajinské operace zahrnovaly precizní zásahy proti jedoucím pick-upům, efektivní blokování nepřátelských vozidel a útoky na strategicky významné budovy. [8]

Kyrylo Budanov, šéf HUR, v rozhovoru nepotvrdil ani nevyvrátil možné zapojení ukrajinských služeb do útoků dronů v Súdánu, avšak zdůraznil ochotu bojovat proti nepřátelům Ukrajiny globálně. V rozhovoru Budanov také obvinil Rusko a PMC Wagner z podpory organizace a přímé účasti na statním puči. [8] [17]

Šéf HUR generálporučík Kyrylo Budanov spolu s Volodymyrem Zelenským. 2023. (Image Credit: Головне управління розвідки Міністерства оборони України)

V lednu 2024 ukrajinské noviny Kyiv Post zveřejnily video zachycující vyslýchání tří zajatců ukrajinskými vojáky. Zajatec, jenž hovořil rusky, potvrdil, že je členem PMC Wagner. Když byl dotázán, jak se dostali na území Súdánu, odpověděl, že přes Středoafrickou republiku a jejich cílem bylo svržení místní súdánské vlády. Zbylí dva vojáci afrického původu potvrdili, že obdrželi od PMC Wagner odměnu ve výši 1000 dolarů. Technologické výhody ve vybavení umožnily HUR operovat v noci s využitím dronů a nočního vidění. [11] [14]

Hledání spojenců: Možná cesta Zelenského do Afriky

Prezident Ukrajiny, Volodymyr Zelenskyj, v rámci Warfare Diplomacy již navštěvuje různé země světa ve snaze najít spojence. Africký kontinent však zůstává stále přehlížen. Navzdory četným ekonomickým vazbám afrických států s Ukrajinou, podpořilo rezoluci Valného shromáždění OSN odsuzující neoprávněnou válku Ruska proti Ukrajině, pouze 28 z 54 afrických zemí. [18]

Tuto zdrženlivost lze přičíst několika faktorům, mezi něž patří omezený počet ukrajinských velvyslanectví v Africe (zatím celkově 16 [19]) a nízká frekvence oficiálních návštěv na vysoké úrovni. Jako příklad lze uvést Alžírsko, ve kterém se sice dlouhá letá nachází ukrajinské velvyslanectví, ale v OSN, z různých důvodu, zůstává nestranné. [20] [21] Stěžejní příčinou je jeho závislost na ruském vojenském průmyslu – v letech 2018-2022 obdrželo 73 % zbraní z Ruska. Ruský vliv se rozšířil i na další africké státy; během posledních let se Rusko stalo jedním z nejcennějších obchodních partnerů Afriky v oblasti zbrojního průmyslu. Podobné dohody s Ruskem mají také Egypt, Angola, Etiopie a Súdán, což komplikuje situaci a může negativně ovlivnit postavení Ukrajiny v regionu. [22] [23]

Ruský tank T-90 v Alžírské armádě. (Image Credit: Moukrim Said)

Závislost afrických států na ruském vojenském průmyslu souvisí se stěžejní bezpečnostní výzvou tohoto regionu – bojem proti terorismu. Jak již bylo zmíněno, ruská vojenská asistence probíhá v současnosti ve státech jako Mali, Burkina Faso, Niger, Středoafrické republice a Libyi, a to včetně výcviku a poskytování zbraní. Přestože tato pomoc zajišťuje přízeň afrických zemí, je třeba zdůraznit i časté porušování lidských práv a útoky na civilisty. [24] [25]

Volodymyr Zelenskyj se naproti tomu v loňském roce setkal v Kyjevě s pěti hlavami afrických států, ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba také recipročně navštívil několik afrických zemí. [26] Dosud však nedošlo k osobní návštěvě Zelenského na tomto kontinentu. Jeho plánované návštěvy by však mohly zajistit přízeň afrických států a zvýšit podporu v OSN.

Jednání o návštěvě Jihoafrické republiky (JAR) již probíhají a uskutečnění cesty je plánováno po tamních volbách na konci května 2024. Právě návštěva JAR je strategicky důležitou, protože JAR je největší ekonomikou Afriky s HDP 405 miliard dolarů a africkou regionální mocností. [28] Od roku 1992 udržuje diplomatické vztahy s Ukrajinou. [29] Mezi první kroky ke zlepšení vztahů a posílení spolupráce lze přičíst návrh prezidenta Zelenského, aby JAR hostila summit Ukrajina-Afrika.

Prezident JAR Cyril Ramaphosa na bilaterálním jednání s prezidentem Volodymyrem Zelenským v rámci 78. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, 2023. (Image Credit: GCIS)

Hlavní pozornost Ukrajiny by se dále měla zaměřit na země, které mají významné postavení v mezinárodních organizacích, kde sídlí významné nevládní organizace (NGOs), a na země zapojené do ukrajinských obilních programů, jako je Grain from Ukraine. Tyto faktory poukazují následující země, jako na možné kandidáty prezidentské návštěvy: Keňa, Egypt, Nigérie a Mauritánie. [27]

Ministr zahraničních věcí Ukrajiny Dmytro Kuleba jednal v Abidžanu s ministryní zahraničních věcí, africké integrace a diaspory Pobřeží slonoviny Kandia Kamarou, 2022. (Image Credit: Міністерство закордонних справ України)
Keňa

Ukrajina s Keňou vztahy aktivně rozvíjejí od roku 1993. Na začátku války v únoru 2022 Keňa v Radě bezpečnosti OSN otevřeně kritizovala ruskou invazi na Ukrajinu, a její velvyslanec Martin Kimani pronesl široce oceňovaný projev odsuzující tento útok. [33] Keňa se stala významným dovozcem ukrajinského obilí, které tvoří 22 % jejího celkového dovozu, a zapojila se do programu Grain from Ukraine. V loňském roce došlo k první dodávce 30 000 tun pšenice do keňského přístavu Mombasa. Nicméně objem dodávek stále není uspokojivý, a proto Ukrajina spolu s Keňou diskutují o možnosti vytvoření tzv. grain hubu v již zmíněné Mombase. Hlavním úkolem je řešení nedostatku potravin v regionu, který se zhoršil v důsledku zvýšení cen obilí po ruském útoku na Ukrajinu.

Nairobi, jako důležité ekonomické středisko a hostitelské město pro mnohé významné regionální organizace (OSN, WTO), představuje pro Ukrajinu zásadní místo pro efektivní dialogy s členy Východoafrického společenství. Díky regionální spolupráci v rámci platformy IGAD (Intergovernmental Authority on Development), ve které se Keňa aktivně angažuje, by navíc bylo možné v Nairobi zorganizovat setkání i se Súdánem, konkrétně s al-Burhanem, jelikož aktuální situace v Súdánu nedovoluje pořádat podobná setkání přímo na jeho území. [34] [35] [36] [37] [38]

Egypt

Egypt, který je centrem obchodních cest mezi Afrikou, Evropou a Asií, se v posledních letech stal největším odběratelem pšenice. V roce 2021 se stal vůbec nejdůležitějším ekonomickým partnerem Ukrajiny v Africe. Zejména v období 2020-21 dovážel Egypt 30 % své pšenice z Ukrajiny a v období 2021-22 se dovoz pohyboval kolem 25 %, což zdůrazňuje význam Ukrajiny jako klíčového dodavatele. Grain from Ukraine program umožnil 3,2násobný nárůst dovozu pšenice v porovnání s obdobím hned po začátku války. Tuto ekonomickou důležitost Ukrajiny pro Egypt zdůraznila loňská návštěva Kyjeva egyptským prezidentem Sísím, který byl součástí africké delegace. Návštěva prezidenta Zelenského by pomohla rozšířit spolupráci v rámci programu Grain from Ukraine a také by vedla k posílení koordinace v potravinovém pomoci v regionu. [39] [40] [41]

Nigérie

Nigerie má v současnosti s Ukrajinou rozvinuté hospodářské i diplomatické vztahy. V hlavním městě Abudža se dokonce nachází jedno z mála ukrajinských velvyslanectví v Africe. Ukrajina je hlavním exportérem obilovin do Nigérie (46,6 % nigerijského importu), zatímco nigerijský hlavní export do Ukrajiny tvoří minerální paliva, ropa a ropné produkty (46,3 %). [42] Historicky první cesta ministra zahraničí Dmytra Kuleby do Nigérie pomohla připravit půdu pro nadcházející návštěvu Zelenského. Celkově se vztahy mezi Ukrajinou a Nigérií aktivně rozvíjejí a Zelenského návštěva může tento trend dále upevnit.

Mauritánie

Mauritánie v současné době předsedá Africké unii. Nedávné otevření ukrajinského velvyslanectví v Mauritánii 24. května navíc naznačuje snahu o hlubší rozvoj vzájemné spolupráce. Mauritánie je také jednou z cílových zemí pro zamýšlené zvýšení ukrajinského vývozu obilovin (i v rámci Grain from Ukraine), což podtrhuje strategický význam této země pro Ukrajinu v kontextu potravinové bezpečnosti. Kromě toho by mohlo dojít také na posílení spolupráce v boji proti terorismu v oblasti Sahelu. Společné úsilí v této oblasti by mohlo být přínosem nejen pro obě země, ale i pro celý region, který čelí rostoucím bezpečnostním hrozbám. [42] [43] [44] [45]

Zvláštní zástupce Ukrajiny pro Blízký východ a Afriku Maksym Subkh se setkal s ministrem zahraničních věcí Mauritánské islámské republiky. Na fotografii ze setkání je pozoruhodná přítomnost ukrajinského plukovníka, která není na podobných mítincích běžná. (Image Credit: Міністерство закордонних справ України)

Jak překonat ruskou propagandu

Přesvědčit africké země o ukrajinském pohledu na probíhající válku bude nepochybně výzvou, neboť Rusko je v Africe silně etablováno. Mnoho lidí vnímá Rusko jako spojence, především kvůli jeho historické roli při dekolonizaci, kdy bylo významným podporovatelem afrických zemí v boji proti západnímu kolonialismu. Ovšem tento názor je založen spíše na subjektivním vnímání než na nezvratných faktech. Sovětský svaz sice hrál důležitou roli při podpoře některých afrických hnutí za nezávislost, nicméně jeho zájmy a metody se řídily spíše vlastní strategií než čistě altruistickými důvody. [46] [47]

Důležité by mělo být objasnění souvislostí mezi rusko-ukrajinskou válkou a otázkou imperialismu, což může pomoci lépe pochopit současné aktivity Ruské federace. Zásadní bude komunikovat s africkými partnery politické a vojenské ambice Ruska, které mohou přesáhnout nejen jeho hranice a Evropu, ale ovlivnit i další národy světa. Pro Afriku je pochopení této dynamiky klíčové pro zachování její suverenity a nezávislosti v měnícím se geopolitickém prostředí. [48] [49]


Editor článku: Stanislav Šturdík, Veronika Zwiefelhofer Čáslavová

Zdroje

[1] AfricaNews. (2023, August 17). Ukraine announces a long fight against the „Russian hold in Africa“ Retrieved from https://www.africanews.com/2023/08/17/ukraine-announces-a-long-fight-against-the-russian-hold-in-africa/

[2] Prism UA. (n. d.). Wartime Diplomacy: A B-plus Grade. Retrieved from https://prismua.org/scorecards2022/

[3] MFA Ukraine. (n. d.). Wartime diplomacy. MFA Ukraine. Retrieved from https://wartimediplomacy.mfa.gov.ua/

[4] Elbagir, N., Mezzofiore, G., Qiblawi, T., & Arvanitidis, B. (2023, April 21). Exclusive: Evidence emerges of Russia’s Wagner arming militia leader battling Sudan’s army. CNN. Retrieved fromhttps://edition.cnn.com/2023/04/20/africa/wagner-sudan-russia-libya-intl/index.html

[5] Khater, S. (2022, February 23). Sudan’s Leader Visits Moscow as West Isolates Russia over Ukraine. Voice of America. Retrieved from https://www.voanews.com/a/sudan-s-leader-visits-moscow-as-west-isolates-russia-over-ukraine/6455704.html

[6] Sharife K., Dihmis L., 3Ayin, Klazar E., & Le Monde (2022, November 2). Documents reveal Wagner’s golden ties to Sudanese military companies. OCCRP. Retrieved from https://www.occrp.org/en/investigations/documents-reveal-wagners-golden-ties-to-sudanese-military-companies

[7] Ferragamo, M. (2023, December 28). Russia’s growing footprint in Africa. Council on Foreign Relations. Retrieved from https://www.cfr.org/backgrounder/russias-growing-footprint-africa

[8] Butenko, V., Elbagir, N., Mezzofiore, G., Qiblawi, T., Goodwin, A., Carey, A., . . . Kent, L. (2023, September 20). Exclusive: Ukraine’s special services ‘likely’ behind strikes on Wagner-backed forces in Sudan, a Ukrainian military source says. CNN. Retrieved from https://edition.cnn.com/2023/09/19/africa/ukraine-military-sudan-wagner-cmd-intl/index.html

[9] The Blood Gold Report. (2023). How the Kremlin is using Wagner to launder billions in African gold. Retrieved fromhttps://bloodgoldreport.com/

[10] Sudan crisis explained. (2024, April 15). USA for UNHCR. Retrieved from https://www.unrefugees.org/news/sudan-crisis-explained/

[11] Zacharčenko, K., & Orlova, A. (2024, February 5). EXKLUZIVNĚ: Ukrajinské speciální jednotky vyslýchají v Súdánu wagnerovce. Videozáznam. Kyiv Post. Retrieved from https://www.kyivpost.com/uk/post/27634

[12] Minde, N. (2024, March 7). Russia’s Africa Corps – more than old wine in a new bottle. ISS Africa. Retrieved from https://issafrica.org/iss-today/russias-africa-corps-more-than-old-wine-in-a-new-bottle

[13] Bartosiewicz, M., & Żochowski, P. (2024, January 31) The Wagner forces under a new flag: Russia’s Africa Corps in Burkina Faso. Ośrodek Studiów Wschodnich. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2024-01-31/wagner-forces-under-a-new-flag-russias-africa-corps-burkina-faso

[14] Lovett, I., Nikolaienko, N., & Bariyo, N. (2024, March 6). Ukraine is now fighting Russia in Sudan. WSJ. Retrieved from https://www.wsj.com/world/ukraine-is-now-fighting-russia-in-sudan-87caf1d8

[15] Doxsee, C. (2023). How does the conflict in Sudan affect Russia and the Wagner Group? CSIS. Retrieved from https://www.csis.org

[16] Zelenskyy, V. (2023, September 23). X. Retrieved from https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1705546947157709063

[17] Yarysh, O. (2023, September 23). Budanov komentuje zprávy médií o možném zapojení Ukrajiny do úderů bezpilotních letounů v Súdánu. Voice of America. Retrieved from https://www.holosameryky.com/a/budanov-prokomentuvav-povidomlennia-pro-udary-droniv-u-sudani/7281150.html

[18] Wikipedia contributors. (2024, March 19). United Nations General Assembly Resolution ES-11/1. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_ES-11/1

[19]Wikipedia contributors. (2024, May 2). List of diplomatic missions of Ukraine. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_diplomatic_missions_of_Ukraine

[20] Čáslavová, V. (2022, July 15). Decoding Volodymyr Zelensky’s African Union Address. HORN International Institute for Strategic Studies. Retrieved from https://horninstitute.org/decoding-volodymyr-zelenskys-african-union-address/

[21] Švalecová, I. (2023, August 17). Famine in Africa as More than a Result of War in Ukraine. Security Outlines. Retrieved from https://www.securityoutlines.cz/famine-in-africa-as-more-than-a-result-of-war-in-ukraine/

[22] Bergmann, M., Snegovaya, M., Dolbaia, T., & Fenton, N. (2023, September 18). Seller’s Remorse: The challenges facing Russia’s arms exports. CSIS. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/sellers-remorse-challenges-facing-russias-arms-exports

[23] SIPRI Arms Transfers Database. (n. d.). SIPRI. Retrieved from https://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and-methods

[24] Parens R. (2022, March 18). The Wagner Group’s Playbook in Africa: Mali. Foreign Policy Research Institute. Retrieved from https://www.fpri.org/article/2022/03/the-wagner-groups-playbook-in-africa-mali/

[25] Thompson, J., Doxsee, C., & Bermudez, J. S., Jr. (2022, February 2). Tracking the Arrival of Russia’s Wagner Group in Mali. CSIS. Retrieved from https://www.csis.org/analysis/tracking-arrival-russias-wagner-group-mali

[26] Izvoshchikova, A. (2023, November 15). Zelenskyj se setkal se zástupci afrických médií. O čem mluvili. Suspilne Novyny. Retrieved from https://suspilne.media/618057-zelenskij-zustrivsa-z-predstavnikami-afrikanskih-zmi-pro-so-govorili/

[27] Bishop, C. (2024, March 7). Ukraine launches African charm offensive as Zelensky lays ground for first visit. African Business. Retrieved from https://african.business/2024/03/politics/ukraine-launches-african-charm-offensive-as-zelensky-lays-ground-for-first-visit

[28] World Bank Open Data. (2022). GDP (current US$) – South Africa. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=ZA

[29] Orderson, C. (2024, February 1). Is South Africa’s foreign policy contradictory or a balancing act? Al Jazeera. Retrieved from https://www.aljazeera.com/features/2024/2/1/is-south-africas-foreign-policy-contradictory-or-a-balancing-act

 [30] Zelenskyj, V. (2023, July 18). Je důležité, aby Ukrajina a africké státy komunikovaly bez prostředníků. Oficiální webové stránky prezidenta Ukrajiny. Retrieved from https://president.gov.ua/news/vazhlivo-shob-ukrayina-ta-derzhavi-afrikanskogo-kontinentu-s-84393

[31] Makinana, A. (2024, March 7). WATCH | ‚Zelensky itching to visit SA‘: Ukraine’s foreign ministry. TimesLIVE. Retrieved from https://www.timeslive.co.za/politics/2024-03-07-ukraines-foreign-ministry-zelensky-itching-to-visit-sa/

[32] Fabricius, P. (2024, May 3). Ukraine steps up its charm offensive in Africa. ISS Africa. Retrieved from https://issafrica.org/iss-today/ukraine-steps-up-its-charm-offensive-in-africa

[33] Chappell, B. (2022, February 22). Kenyan U.N. ambassador compares Ukraine’s plight to colonial legacy in Africa. NPR. Retrieved from https://www.npr.org/2022/02/22/1082334172/kenya-security-council-russia

[34] Kiptoo, E. (2022, June 29). What does the Ukraine-Russia war mean for Kenya? KIPPRA. Retrieved from https://kippra.or.ke/what-does-the-ukraine-russia-war-mean-for-kenya/

[35] Official website of the President of Ukraine. (2023, March 20). First ship with 30 thousand tons of Ukrainian wheat arrived in Kenya as part of Volodymyr Zelenskyy’s Grain from Ukraine humanitarian program. Retrieved from https://www.president.gov.ua/en/news/u-mezhah-gumanitarnoyi-programi-volodimira-zelenskogo-grain-81693

[36] AfricaNews. (2024, April 12). Kenya proposes treaty to ease Somalia-Ethiopia tensions. AfricaNews. Retrieved from https://www.africanews.com/2024/04/12/kenya-proposes-treaty-to-ease-somalia-ethiopia-tensions/

[37] Atit, M. (2023, July 25). Tension between Sudan, Kenya’s Ruto impedes IGAD mediation effort in Sudan. Voice of America. Retrieved from https://www.voanews.com/a/tension-between-sudan-kenya-s-ruto-impedes-igad-mediation-effort-in-sudan/7195894.html

[38] Post, S. (2024, April 3). How Kenya is supporting peace in Ukraine on the world stage. Business Insider. Retrieved from https://www.businessinsider.com/sc/how-kenya-is-supporting-peace-in-ukraine-on-the-world-stage

[39] World Trade Institute. (2022, August 2). Wheat shipments to Egypt: deeper look. World Trade Institute. Retrieved from https://www.wti.org/institute/news/916/wheat-shipments-to-egypt-deeper-look/

[40] Mostafa, A. (2022, June 29). As Ukraine war rages, Egypt races to secure wheat imports amid global food crisis. The National. Retrieved from https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/06/29/as-ukraine-war-rages-egypt-struggles-to-secure-enough-wheat-amid-global-food-crisis/

[41] APK-Inform. (2023, September 7). Egypt boosted Ukrainian wheat imports. Retrieved from https://www.apk-inform.com/en/news/1536281

[42] Ministry of Foreign Affairs of Ukraine. (2024, May 24). Maksym Subkh participates in the official opening ceremony of the Embassy of Ukraine in Mauritania. Retrieved from https://mfa.gov.ua/en/news/maksim-subh-vzyav-uchast-u-ceremoniyi-oficijnogo-zapochatkuvannya-diyalnosti-posolstva-ukrayini-v-mavritaniyi

[43] Dmytro Kuleba [@dmytro_kuleba]. (2024, May 24). The Ukrainian flag was raised in Mauritania. The Ukrainian Embassy officially opened in the Mauritanian capital Nouakchott. We continue to expand our presence and strengthen our positions in Africa [Video]. Instagram. Retrieved from: https://www.instagram.com/p/C7V5va_tFyD/

[44] MFA Ukraine. (2023). Bilateral cooperation Middle East and Africa. Retrieved from https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/bilateral-cooperation/middle-east-and-africa

[45] AI – Ghazouani, M. (2024, February 17). Speech to the Assembly of Heads of State and Government of the African Union. African Union.  Retrieved from https://au.int/en/speeches/20240217/speech-his-excellency-mr-mohamed-ould-cheikh-ai-ghazouani-president-islamic

[46] Mills, G. (2023, January 4). Why Kyiv needs an Africa strategy. RUSI. Retrieved from https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/why-kyiv-needs-africa-strategy

[47] Ashby, H. (2022, November 3). Ukraine’s Africa visit shows its fight against Russia goes beyond the battlefield. The United States Institute. Retrieved from https://www.usip.org/publications/2022/11/ukraines-africa-visit-shows-its-fight-against-russia-goes-beyond-battlefield

[48] Trudolyubov, M. (2024, February 22). Russia is now pretending it knows nothing of its colonial legacy. Euronews. Retrieved from https://www.euronews.com/2024/02/22/russia-is-now-pretending-it-knows-nothing-of-its-colonial-legacy

[49] Kuzio, T. (2023, November 16). Vladimir Putin’s anti-colonial posturing should not fool the Global South. Atlantic Council. Retrieved from https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/vladimir-putins-anti-colonial-posturing-should-not-fool-the-global-south/

Štítky: