Kurz přežití – nabídka Ministerstva obrany ČR

Štítky:

MINISTERSTVO OBRANY ČR
Odbor komunikačních strategií
—————————————————-

V Praze dne 12. února 2008

Masarykova univerzita Brno
Fakulta sociálních studií
oddělení bezpečnostních a strategických studií

Věc: Nabídka účasti ve speciálním kurzu

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s následující nabídkou. Ministerstvo obrany organizuje ojedinělý kurz pro pracovníky sdělovacích prostředků, humanitárních organizací a studenty škol příbuzných oborů Kurz speciální přípravy pro krizové situace – PŘEŽITÍ – zaměřený na výcvik a přípravu pro pobyt v oblastech válečných konfliktů, přírodních či humanitárních katastrof. Letošní kurz se uskuteční ve dnech 22. – 30. dubna 2008 v prostorách Vojenské akademie ve Vyškově.

Ve 14. ročníku kurzu, který pro civilní osoby zabezpečují specialisté Armády České republiky, si i studenti, kteří uvažují o profesionální dráze novináře nebo jsou zapojeni již v době studií do aktivit humanitárních organizací nebo se budou podílet na programech humanitární pomoci, popřípadě studují politologii, sociologii či psychologii, mohou prověřit svou psychickou a fyzickou připravenost zvládat krizové situace.

Během výcviku je důraz kladen na zásady přežití v neznámém terénu a na způsoby orientace za ztížených podmínek, překonávání umělých i přírodních překážek a také na základní způsoby první pomoci a transportu raněných. Účastníci kurzu poznají, jak důležitá je spolupráce ve skupině.
V  průběhu výcviku se seznámí se zbraněmi a ochranou před jejich účinky. Pod vedením profesionálních vojáků se naučí pohybovat v prostoru ohroženém trhavinami či minami. Naučí se základní techniky vyjednávání a zvládání stresu v zajetí.

Rádi bychom nabídli i posluchačům  Vaší fakulty možnost účasti v letošním ročníku kurzu. Bližší informace a postup pro zařazení do kurzu PŘEŽITÍ jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách resortu obrany www.army.cz v  rubrice Média Kurz přežití 2008 nebo pod logem kurzu PŘEŽITÍ (střídá se s logem časopisu A-Report č.3) nebo na adrese kurzu – včetně podmínek účasti, kontaktů a přihlášky.

Uzávěrka přihlášek je 7. března 2008.
Těšíme se na další spolupráci
S pozdravem za organizační tým
Jana Jelínková

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Jelínková, tel.: 973 200 131, mobil 606 617 928
e-mail: jana.jelinkova@army.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *