Možnosti získání praktických zkušeností v mezinárodních organizacích: OBSE

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (angl. Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) je vůbec největší regionální bezpečnostní organizací na světě. Sdružuje 57 států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky a zabývá se širokou škálou bezpečnostních témat a aktivit, od předcházení a řešení násilných konfliktů až po podporu ekonomického rozvoje a podporu respektování základních lidských práv a svobod. Podobně jako v jiných mezinárodních organizacích i zde je možné absolvovat stáž, při níž máte příležitost prozkoumat bezpečnost zblízka a prakticky a vyhlédnout na čas z teoretického světa akademického prostředí, jehož pohled na bezpečnost může být i přes svou barvitost a komplexnost ve svých hranicích omezený.

Zdroj: http://www.osce.org/cio/3957?download=true

Jak se dočtete už na oficiální stránce se základními informacemi o nabídkách stáží, klíčovou podmínkou pro podání přihlášky je mít alespoň bakalářský titul, v ideálním případě z oboru bezpečnostních studií, mezinárodních vztahů, politologie nebo oborů příbuzných. Nicméně stejně velkou šanci mají také absolventi ekonomických či právnických, protože i sekce s tímto zaměřením hledají stážisty. Obecně platí, že typ vašeho vzdělání by měl odpovídat pozici, na kterou se hlásíte. Konkrétní aktuální pozice jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách systému, do něhož je nejprve potřeba se zaregistrovat. Registrace a vyplnění osobního profilu, včetně životopisu, je zároveň podmínkou pro podání přihlášky a zaslání motivačního dopisu na vámi vybranou pracovní stáž.

Stáž v OBSE je možné vykonat jen jednou za život, minimálně na dobu tří měsíců, přičemž v závislosti na vašich schopnostech a potřebách organizace existuje možnost prodloužení na půl roku. Nabízené pozice stážistů jsou neplacené – pokud ale nejste přímo z místa výkonu stáže, bude vám kompenzována část nákladů. Konkrétní podmínky se liší v závislosti na rozpočtu, s nímž organizace v daném roce operuje, na počtech stážistů, které přijímá, i na pozicích, které potřebuje obsadit.

Pokud si vyberete stáž, která vás zajímá, a rozhodnete se napsat motivační dopis a vyplnit přihlášku, připravte se na nějakou dobu čekání, než se dozvíte, zda jste byli vybráni do druhého kola. Důležité je v tomto případě období začátku stáže – pokud se přihlásíte například v říjnu na stáž, která začíná v červnu následujícího roku, můžete na výsledek čekat i několik měsíců. Spolu s oznámením postoupení do druhého kola vám bude navržen den a čas, kdy se uskuteční telefonické interview. Pokud obstojíte i v něm, čeká vás písemný úkol, který vám bude zaslán v dohodnutý den a čas, a vy budete mít omezenou dobu na jeho vyřešení. Pořadí zadaných úkolů v jednotlivých kolech není striktně dané a může se na různých pozicích lišit.

Vaší jednoznačnou výhodou může být širší než standardní škála ovládaných cizích jazyků. Samozřejmostí je perfektní znalost angličtiny. Výhodné je, pokud umíte rusky, pochopitelně se ale vyplatí také některý z dalších oficiálních jazyků OBSE, jimiž jsou němčina, francouzština, španělština a italština. Tato skutečnost ovšem pro OBSE není specifická – platí, i pokud uvažujete o stážích v jiných mezinárodních organizacích, jako je OSN, NATO nebo některá z institucí Evropské unie.

Vypisované pozice jsou různorodé. Máte možnost přihlásit se všude tam, kde OBSE právě chybějí pracovní síly, a rozhodnou se je nabídnout čerstvým absolventům vysokých škol.  Můžete takto například absolvovat stáž v jedné z regionálních sekcí Centra pro prevenci konfliktů (například v sekci pro východní Evropu, střední Asii, jihovýchodní Evropu, Jižní Kavkaz apod.), v Úřadě koordinátora pro ekonomické a environmentální aktivity, v Sekci pro nadnárodní hrozby (terorismus, příhraniční bezpečnost, strategické policejní záležitosti), či přímo v Úřadě generálního tajemníka OBSE. Stáž je ale možné získat také v právnickém oddělení OBSE, personálním oddělení či sekci konferenčních služeb. Kromě Sekretariátu OBSE se na stáž můžete hlásit rovněž v jedné ze tří nezávislých institucí OBSE[1]. Výběr je tak skutečně pestrý.

Jinou možností k získání praktických zkušeností je program „Junior Professional Officer“ (JPO), který je otevírán dvakrát ročně. Tento program už představuje krátkodobou profesionální úřednickou pozici uvnitř OBSE a je vhodný pro mladé začínající profesionály. Délka trvání tohoto programu je devět měsíců, z čehož první tři tráví úspěšný kandidát v rámci Sekretariátu OBSE ve Vídni a na následujícího půl roku je zařazen do některé z probíhajících polních operací, nebo do jedné z výše zmiňovaných institucí OBSE. V tomto případě se jedná se o tzv. sekondovanou pozici, která je hrazená buďto členským státem, za který je daný JPO vyslán, nebo, v případě států, které tyto mladé lidi ochotny platit nejsou – a takových je většina – jsou finančně podpořeni z Vídně.

Je na vás, která vypsaná pozice vás zaujme. Můžete se dokonce přihlásit i na více z nich a vybrat si později. Ve výběrovém řízení neuspěje každý, ale přinejmenším za pokus to jistě stojí. Pokud se k němu odhodláte, Sekuriťáci.cz vám přejí hodně štěstí.

Zdroj: http://instagram.com/p/wyi6lKysfR/?modal=true
Zdroj: http://instagram.com/p/wyi6lKysfR/?modal=true

[1] Těmito institucemi jsou Úřad pro demokratické instituce a lidská práva se sídlem ve Varšavě, Úřad vysokého představitele pro národnostní menšiny v nizozemském Haagu či Úřad představitele pro svobodu médií se sídlem ve Vídni.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *