Nabídka Ministerstva obrany ČR oboru BSS

Štítky:

MINISTERSTVO OBRANY ČR
Odbor komunikačních strategií
—————————————————–
V Praze dne 12. února 2007
Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Obor bezpečnostní a strategická studia

Brno

Věc:Nabídka účasti ve speciálním kurzu

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s následující nabídkou. Ministerstvo obrany organizuje ojedinělý kurz pro pracovníky sdělovacích prostředků, humanitárních organizací a studenty škol příbuzných oborů Kurz speciální přípravy pro krizové situace – PŘEŽITÍ – zaměřený na výcvik a přípravu pro pobyt v oblastech válečných konfliktů, přírodních či humanitárních katastrof. Letošní kurz se uskuteční ve dnech 15. – 24. dubna 2007 v prostorách Vojenské akademie ve Vyškově.

Ve 13. ročníku kurzu, který pro civilní osoby zabezpečují specialisté Armády České republiky, si i studenti, kteří uvažují o profesionální dráze novináře nebo jsou zapojeni do aktivit humanitárních organizací nebo se budou podílet na programech humanitární pomoci, či budou působit v diplomatických službách, mohou prověřit svou fyzickou a psychickou připravenost zvládat krizové situace.

V průběhu výcviku se seznámí se základy techniky sebeobrany, zbraněmi a ochranou před jejich účinky. Pod vedením profesionálních vojáků se naučí pohybovat v prostoru ohroženém trhavinami či minami.

Během výcviku je důraz kladen na zásady přežití v neznámém terénu a na způsoby orientace za ztížených podmínek, překonávání umělých i přírodních překážek a také na základní způsoby první pomoci a transportu raněných. Účastníci kurzu poznají, jak důležitá je spolupráce ve skupině.

Rádi bychom nabídli i Vašim studentům možnost účasti v letošním ročníku kurzu. Bližší informace a postup pro zařazení do kurzu PŘEŽITÍ jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách resortu obrany www.army.cz v rubrice Média Kurz přežití 2007 nebo pod logem kurzu PŘEŽITÍ (střídá se s časopisem A-report a publikací Brdy) nebo na adrese kurzu http://www.army.cz/acr/preziti2007 – včetně podmínek účasti, kontaktů a přihlášky.
Uzávěrka přihlášek je 7. března 2007.

Těšíme se na další spolupráci
S pozdravem za organizační tým
Jana Jelínková
Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Jelínková, tel.: 973 200 131, mobil 606 617 928
e-mail: jana.jelinkova@army.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *