Nepovinné: Proliferace zbraní hromadného ničení – 2006

Štítky:

Béčkový předmět Proliferace ZHN se zabývá (překvapivě) zbraněmi hromadného ničení. Jedná se tedy o dost specializovaný, úzce zaměřený kurs. V loňském roce nás tam chodilo pět až šest včetně přednášejícího. Předmět vyučují doc. Miroslav Mareš a Jiří Foral. Struktura je v zásadě taková, že se pravidelně střídají přednášky o vývoji a šíření příslušného druhu ZHN (Mareš) a přednášky o snahách zabránit tomuto šíření (Foral). Postupně jsou probrány zbraně hromadného ničení obecně, zbraně jaderné, chemické, biologické, další druhy ZHN a konečně nosiče ZHN (převážně balistické rakety) a protiraketová obrana.

Nároky:
K úspěšnému ukončení kursu je třeba odevzdat seminární práci, předvést prezentaci na totéž téma (zpravidla jako doplněk přednášky, na níž je příslušné téma napojeno) a samozřejmě absolvovat zkouškový test. Literatury k předmětu je opravdu dost, není třeba se všechno učit, ale je vhodné si vše alespoň přečíst. Veškerá potřebná literatura je dostupná v elektronické formě ve Studijních materiálech v ISu, na Internetu nebo z CD Ústavu strategických studií, která si můžete půjčit v knihovně FSS.

Test:
Základem pro absolvování testu je znalost prezentací, na jejichž základě probíhají přednášky. Bez ostatní literatury lze test víceméně absolvovat, i když na hodnocení A to stačit nebude. Vzhledem k nízkému počtu studentů je asi vhodné projevovat nějakou aktivitu, protože za těchto podmínek se nedá předpokládat, že by si vyučující všechny nezapamatovali.

Obtížnost:
Vzhledem k úzké specializaci předmětu se zřejmě trošku předpokládá, že kdo se na něj přihlásí, už o tomto oboru bude něco vědět. Pokud máte o ZHN aspoň základní znalosti, pak pro vás tento kurs bude znamenat v podstatě zisk šest kreditů s vynaložením minimálního úsilí. V opačném případě se samozřejmě musíte snažit, ale nemyslím si, že by Proliferace ZHN byla nějak zvlášť těžký předmět.

Lukáš Visingr

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *