Nepovinné: Proliferace zbraní hromadného ničení – 2006

Štítky:

Béčkový předmět Proliferace ZHN se zabývá (překvapivě) zbraněmi hromadného ničení. Jedná se tedy o dost specializovaný, úzce zaměřený kurs. V loňském roce nás tam chodilo pět až šest včetně přednášejícího. Předmět vyučují doc. Miroslav Mareš a Jiří Foral. Struktura je v zásadě taková, že se pravidelně střídají přednášky o vývoji a šíření příslušného druhu ZHN (Mareš) a přednášky o snahách zabránit tomuto šíření (Foral). Postupně jsou probrány zbraně hromadného ničení obecně, zbraně jaderné, chemické, biologické, další druhy ZHN a konečně nosiče ZHN (převážně balistické rakety) a protiraketová obrana.

Nároky:
K úspěšnému ukončení kursu je třeba odevzdat seminární práci, předvést prezentaci na totéž téma (zpravidla jako doplněk přednášky, na níž je příslušné téma napojeno) a samozřejmě absolvovat zkouškový test. Literatury k předmětu je opravdu dost, není třeba se všechno učit, ale je vhodné si vše alespoň přečíst. Veškerá potřebná literatura je dostupná v elektronické formě ve Studijních materiálech v ISu, na Internetu nebo z CD Ústavu strategických studií, která si můžete půjčit v knihovně FSS.

Test:
Základem pro absolvování testu je znalost prezentací, na jejichž základě probíhají přednášky. Bez ostatní literatury lze test víceméně absolvovat, i když na hodnocení A to stačit nebude. Vzhledem k nízkému počtu studentů je asi vhodné projevovat nějakou aktivitu, protože za těchto podmínek se nedá předpokládat, že by si vyučující všechny nezapamatovali.

Obtížnost:
Vzhledem k úzké specializaci předmětu se zřejmě trošku předpokládá, že kdo se na něj přihlásí, už o tomto oboru bude něco vědět. Pokud máte o ZHN aspoň základní znalosti, pak pro vás tento kurs bude znamenat v podstatě zisk šest kreditů s vynaložením minimálního úsilí. V opačném případě se samozřejmě musíte snažit, ale nemyslím si, že by Proliferace ZHN byla nějak zvlášť těžký předmět.

Lukáš Visingr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *