Nepovinné: Zbrojní politika – 2006

Štítky:

Zbrojní politika

Předesílám, že tento předmět jsem absolvoval ještě když jej z části vyučoval docent Mareš, tento semestr se zdá, že více přednášek bude spočívat na magistru Zetochovi, takže „tvář“ předmětu se může změnit. Krom výše uvedených jej ještě přednáší pplk.Procházka, který vám umožní několik zajímavých vhledů do mechanismů plánování a zbrojení v AČR. Dále se dovíte o udělování zbrojních licencí, o kontrole zbrojení a o zbrojní politice důležitých států a mezivládních organizací. Určitým mínusem z mého pohledu byl malý prostor věnovaný teoretickému rámci zbrojení, který by mohl utvořil jednotný rámec přednáškám a tématům v nich obsažených. Na druhou stranu konkrétních informací se dovíte opravdu mnoho a je už jen na vás, zda je budete nějakým vhodným způsobem schopni/ochotni zpracovat.

Nároky
Asi největším úskalím může být napsání kvalitní seminární práce na dané téma (opět je dán okruh témat, ze kterých si musíte vybrat, takže vybírejte s rozvahou, ale co nejrychleji :c)), toto téma pak ještě musíte odpřednášet v hodině a do hodnocení se započítává i aktivita o semináři. Na závěr je pak nutno napsat test, který bych označil jako průměrně těžký. Studijního materiálu k předmětu je hodně, přičemž jej sice nemusíte číst všechen, abyste předmětem prošli.

Obtížnost
Šest kreditů dle mého názoru zcela odpovídá obtížnosti tohoto předmětu. Je třeba číst materiály, vypracovat kvalitní seminární práci, a nebýt zcela pasivní na seminářích.

Rady
Doporučuji na každý seminář číst alespoň jeden text na tu hodinu určený, máte pak přehled o tématu a umožní vám lepší pochopení odpřednášené látky a také zapojení do případných diskuzí. U seminární práce dodržet formální požadavky (což je sice podmínkou, každé seminární práce, ale proč to nezdůraznit :c) naučit se na test – ideální kombinace jsou slidy, vlastní poznámky a některé podklady uložené na ISu – a máte zasloužených šest kreditů :c)
Na závěr ještě doporučím skvělý článek od Glasera o zbrojení – opravdu stojí za přečtení a do určité míry supluje absenci teoretických konceptů v tomto předmětu.

corbeau

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *