Nezradime.cz aneb cesta do historie prostřednictvím fotografií

Cesty ke studiu BSS mohou být velmi rozdílné. Někomu mohl tento obor připadat zajímavý a neznámý, někomu perspektivní a dalšího zkrátka zajímá problematika válek, konfliktů či vojenství. Moje cesta vedla mimo jiné i přes zájem o vojenskou historii, a to především o období první československé republiky a obou světových válek, a s tím spojenou technikou, fortifikacemi a historickými událostmi obecně. Pokud k tomuto „postižení“ přidáte ještě sběratelskou vášeň, dopracujete se postupně k projektu, který vám chci představit.

 

Webový projekt nezradime.cz vznikl před dvěma lety s primárním cílem zpřístupnit široké veřejnosti co nejširší obrazový materiál v podobě originálních dobových snímků ozbrojených sborů Československa z let 1918 – 1938. Dobové fotografie považujeme za cenné historické dokumenty, mající mnohdy vyšší informační hodnotu než textové dokumenty a studie.

Obecně vzato skýtá problematika bezpečnostních složek a s nimi spojených událostí celou řadu zajímavých otázek, z nichž některé jsou předmětem sáhodlouhých sporů i v dnešní době. Mohli a měli jsme se v roce 1938 bránit? Co se dělo v pohraničí v druhé polovině 30. let? Jaká byla vojenská a strategická situace Československa pro případný konflikt? Dobové fotografie nám sice na tyto otázky neodpoví, poskytnou nám však velmi cennou věc: atmosféru doby, která z nich dýchá a pohled na to, „jak to tehdy vypadalo“.

Zároveň věříme, že za pomoci zajímavého obrazového materiálu toto téma vneseme do podvědomí širší veřejnosti, nikoliv pouze k odborníkům a podobným „bláznům“, jako jsme my. V dnešní době, kdy se slovo „vlastenectví“ považuje takřka za pejorativní a pojem „národní hrdost“ zavání mnohým lidem příslušností k extrémní pravici se velmi snadno a ochotně zapomíná na skutečnost, že dříve byly tyto pojmy naprostou součástí života většiny občanů, kteří nejen, že je užívali, ale také se podle nich chovali1. Zapomínáme také na své hrdiny, kteří položili život či byli zraněni v nerovné, a nikdy nevyhlášené pohraniční válce. Příslušníci četnictva, finanční stráže, státní policie ale i vojáci bojovali s mnohonásobnými přesilami nejen Freikorpsu, ale i pravidelnými ozbrojenými složkami nacistického Německa. Příslušníci jednotek SOS – Stráže obrany státu hájili pozice v nepřátelském, převážně německém pohraničí, odkázáni sami na sebe s vědomím, že v případě zahájení války s největší pravděpodobností všichni zahynou. Přesto u nich převládala pevná bojová morálka a odhodlání bránit za každou cenu svou republiku.

Dnes nám tyto události mohou přiblížit většinou již jen dobové dokumenty a fotografie, neboť pamětníci bohužel velmi rychle ubývají.

Dovolím si ještě několik historických zajímavostí.

  • Obrana Československa byla založena na vybudování rozsáhlého pásma pohraničního opevnění a mobilní obraně. Do září 1938 bylo vybudováno 262 objektů těžkého opevnění a 5262 objektů lehkého opevnění, zároveň probíhala snaha o co nejrychlejší motorizaci. Základním předpokladem byly také spojenecké pakty.
  • Československo také disponovalo řadou zbraní, jež byly ve své kategorii světovou extratřídou. Jmenujme alespoň lehký kulomet vz. 26, lehký tank vz. 35 či zbraně, které se již bohužel nedostaly do armádního užívání – lehký tank vz. 38 a vynikající stíhací letoun Avia B-35.
  • Poslední sestřel docílený na světě dvojplošníkem se odehrál v roce 1944 na stroji Avia B-534, tedy na letounu, který tvořil páteř předválečného československého letectva.
  • Ideologicky stavěla armáda především na husitství a legionářské tradici.

 

Pokud tedy chcete nahlédnout do dob našich dědů a pradědů a zůstat při tom alespoň trošku u bezpečnostní problematiky, přijďte nás navštívit na www.nezradime.cz, najdete zde nejen stovky dobových fotografií, ale i stručný popis jednotlivých složek, či dobové propagační materiály a pohlednice. Pokud budete mít dotazy, pokusíme na ně odpovědět na našem fóru a pokud budete chtít vědět víc, najdete i celou řadu zajímavých odkazů.

Na závěr si dovolím ještě malé pobídnutí: Pokud jste někde doma v šupleti, či snad na půdě zahlédli staré fotoalbum, či jen samostatné fotografie z období před rokem 1945 a budete chtít udělat radost nám, ale i ostatním návštěvníkům webu nazradime.cz, dejte mi prosím vědět, to samé platí i v případě, že máte doma nebo v sousedství pamětníka – budeme vás vítat s otevřenou náručí ;-) Zároveň pokud budete mít jakékoliv otázky či snad zájem dozvědět se víc, neváhejte se ozvat na mail nezradime@gmail.com.

1 Do čtvrtka, 29. září 1938 přispěli obyvatelé do sbírky na obranu státu částkou takřka 550 milionů Kč, přičemž je třeba si uvědomit, že v době První republiky se platy pohybovaly v řádech stokorun, někdy i desetikorun a koruna měla zcela jinou hodnotu, než dnes!

 

Autor: Jiří Suchánek, student bezpečnostních a strategických studií, FSS, MU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *