Novinky z východní Asie: leden 2014 (část II)

Přehled a analýza bezpečnostního a mezinárodně-politického dění z východní Asie za druhou polovinu ledna.

ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

Čínské námořnictvo nadále sílí

Ve sledovaném období se v čínských, a posléze i v zahraničních médiích objevila zpráva, že ČLR buduje v loděnicích v Dalianu další letadlovou loď. Takto se totiž vyjádřil stranický šéf provincie Liaoning (jejíž jméno nese již první čínská letadlová loď) Wang Min. Podle něj se má celá stavba uskutečnit v horizontu následujících šesti let, přičemž se nechal také slyšet, že čínské námořnictvo bude do roku 2020 potřebovat takováto plavidla celkem čtyři. Ačkoliv za zmínku stojí i možné aktivity dalších loděnic, zejména šanghajských Jiangnan-Changxin, názory na údajné prohlášení Wang Mina se různí. Experti se přou jednak o to, zda ČLR takovéto schopnosti skutečně má, ale také o možné bezpečnostní dopady plánované výstavby. Ty budou nejostřeji sledovány zejména zeměmi východoasijského regionu. I když se totiž bude jednat již o poměrně velkou sílu schopnou vlastní projekce i do vod Tichého oceánu, každá z jednotlivých plavidel by neměla mít možnost transportu letounů o větším počtu, než okolo 22, jimiž disponuje Liaoning. V porovnání s americkou třídou Nimitz, která je schopná nést až okolo sedm desítek letounů se tak stále jedná o omezené schopnosti o možné pouze regionální působnosti.

S. Tiezzi pro The Diplomat však upozorňuje, že v dlouhodobém výhledu je pro čínské snahy důležitější China Marine Surveillance – agentura, která zajišťuje vymáhání práva v Čínou nárokovaných námořních oblastech. K tomu jí má napomáhat i plánovaná stavba největší lodi námořního dohledu na světě. Zatímco se jedná o částečnou odpověď na japonská plavidla stejného typu, které do současnosti byly co do výtlaku světovými lídry, její role je důležitá i v rámci kontroly sporných oblastí, a to navíc bez možnosti, aby Čína byla obviněna z militarizace. Agentuře nadřazená organizace State Oceanic Administration pak pokračovala ve vyvíjení tlaku v Jihočínském moři. Poté, co Čína omezila rybaření v oblasti na souhlas čínské strany, budou celou oblast sledovat i civilní plavidla s domovským přístavem na jednom z Paracelských ostrovů. Jedním z hlavních důvodů sporů o oblasti v Jihočínském moři je jeho surovinové, zejména energetické bohatství. Skutečné množství ropy a zemního plynu v Jihočínském moři však doposud není známé a odhady se liší až o řády desítek od množství 2,5 miliardy barelů ropy až po 125 miliard. Do této oblasti byla ve sledovaném období vyslána expedice, která má odhady zásadně zpřesnit, a přiřknout tak oblasti skutečnou politickou váhu. Ať už se přesnější data přiblíží horním či dolním odhadům, je jasné že detailnější údaje dají policy makerům konkrétnější představy o prosazování zájmů v tomto regionu.

S. Tiezzi pak svým důrazem na China Marine Surveillance navazuje na článek Z. Kecka, který upozorňoval na to, že důležitější než zbrojení ČLR, je snaha o vedení „právních válek“, v rámci kterých Čína zesiluje už tak svojí de facto kontrolu daných regionů.

Nejvyšší schůzka představitelů ČLR a Taiwanu od roku 1949

Reuters informuje o plánované schůzce taiwanského ministra pro záležitosti pevninského Číny s jeho protějškem pro vztahy s Taiwanem v průběhu měsíce února. Schůzka se uskuteční v Číně, a ačkoliv se nemá dotknout nejcitlivějších problematik, které se vzájemného vztahu týkají, mělo by se jednat o pokus posunout vzájemné vztahy za hranici ekonomické spolupráce a obchodu, jejichž otevření oteplení v politických otázkách nepřineslo. Projednávat by se mělo založení vzájemných reprezentativních těles na obou stranách úžiny, účast Taiwanu na mezinárodních fórech, či otázky zdravotní péče o taiwanské studenty v ČLR. Je také naznačeno, že panuje snaha o vytvoření normálních komunikačních mechanismů k zabránění nedorozumění. Za zmínění jistě stojí i malé drobnosti, které – ač mohou působit jakkoliv úsměvně – budou hrát důležitou roli v rámci setkání. Jednou z nich je například oslovení: pokud zástupce ČLR nazve svého protějška ministrem, dá tak jasně najevo, že jsou si oba muži rovni, a obě strany úžiny tak mají de facto stejné postavení.

Publikované záběry balistické střely Dongfeng-31

PLA Daily vůbec poprvé odhalilo fotky ze cvičení s interkontinentálními balistickými střelami Dongfeng-31. K veřejnému odhalení záběrů čínského nejvyspělejšího již testovaného raketového systému, který má se svým dostřelem schopnost ohrozit jak západní pobřeží USA, tak i evropská centra, mělo dojít v reakci na americké bezpečnostní kroky v regionu.

DF_31
Interbalistická raketa DF-31 připravena k odpálení (Zdroj: SCMP)

TAIWAN

Škrty v armádě i nové technologie

Taiwanské ozbrojené síly pokračují v úsilí o větší profesionalizaci, což se projeví i v jejich plánované velikosti. To oznámil taiwanský ministr obrany Yen Ming, který na tiskové konferenci nastínil snižování počtu příslušníků ozbrojených sil až o 20 %, z 215 000 na 170 000 – 180 000 v příštích pěti letech. Toto opatření má reflektovat realitu rozpočtových změn, demografický vývoj taiwanské společnosti i nákupy a vývoj nových technologií.

Analytici věří, že toto poměrně rozsáhlé snižování stavů ukazuje, jak významně taiwansko-čínské vztahy postoupily a že taiwanská vláda ozbrojený konflikt nepovažuje za pravděpodobný.V polovině ledna Taiwan také představil svou novou protizemní střelu z rodiny zbraní Joint Standoff Weapon (JSOW), které jsou využívány k chirurgickým zásahům proti lehce i těžce opevněným cílům.

Střela nazvaná Wan Chien (v překladu Deset tisíc mečů) je první taiwanskou zbraní tohoto typu a svými vlastnostmi je velmi podobná americké kluzákové bombě AGM-154 JSOW a evropskému ekvivalentu Storm Shadow.Wan Chien má podle bezpečnostních expertů sloužit k umlčení nepřátelské proti-letecké obrany (díky svým stealth vlastnostem), včetně radarů a samotných baterií, nicméně může být použita proti celé další škále cílů, od tanků až po letiště.

KOREJSKÝ POLOOSTROV

Chystané volby v KLDR

V polovině ledna byly oznámeny třinácté volby do Nejvyššího lidového shromáždění, legislativního orgánu KLDR, které jsou plánované na 9. března tohoto roku.

V Jednotné demokratické frontě pro sjednocení země (která představuje koalici sdružující oficiálně povolené politické uskupení a organizace v KLDR) se nachází tři volitelné politické strany: Korejská strana práce (vládnoucí a dominantní strana), Sociálně demokratická strana Koreje a Strana mladých přátel nebeské cesty (neboli Čendoistická strana Ch’ŏngu).

Funkce parlamentu je pouze formální, čemuž napovídá i skutečnost, že se schází pouze dvakrát ročně a během těchto schůzí schválí předem připravené zákony.

Volit se bude 687 poslanců, přičemž na volebním lístku bude jediný kandidát, předem vybraný místním volebním výborem, jehož členové jsou příslušníci Korejské strany pracujících. Volební právo/povinnost (jelikož volby jsou povinné) je v KLDR od 17 let.

Poslední volby proběhly v březnu 2009 a během nich bylo nahrazeno 324 z 687 volených zástupců, což je sice téměř 50 %, nicméně velké množství nově zvolených poslanců zastoupilo místa po těch, co zemřeli. Nyní lze pravděpodobně očekávat přírůstek poslanců, kteří budou více vyhovovat Kim Jong-unovi. Podle analytiků z jihokorejského institutu Sejong lze také očekávat, že dojde k celkovému omlazení osazenstva shromáždění.

Z textu výše by mělo být patrné, že volby jsou čistě formální záležitostí, nicméně mají i sekundární účel: vzhledem k povinné účasti slouží jako alternativa ke sčítání lidu, které je pro bezpečnostní aparát KLDR naprosto nezbytné pro udržení kontroly nad populací. Obzvlášť v období hladomoru v 90. letech, kdy byla mrtvá těla obětí pohřbívána v hromadných hrobech bez jakékoli identifikace, bylo nemožné udržovat přehled o obyvatelstvu. V současnosti jsou podobným způsobem volby využívány k identifikaci občanů, kteří utekli do Číny, nebo kteří se nenachází v místě svého bydliště (jelikož cestování v rámci KLDR je pro běžné občany bez oficiálního důvodu velmi problematické).

Severokorejská propaganda (Zdroj: Rodong Sinmun)

Dozvuky čistky Jang sung-taeka

Ač je to již více než měsíc od popravy Jang Sung-taeka (o které jsme Vás informovali v naší analýze), čistka v řadách Jangových spolupracovníků a rodinných příslušníků pokračuje.  Podle zdrojů jihokorejské agentury Yonhap byli všichni pokrevní příbuzní Jang Sung-taeka popraveni (včetně jeho sestry Jang Kye-sun a jejího manžela, velvyslance na Kubě, stejně jako Jangova synovce, velvyslance v Malajsii). Likvidaci neunikly ani děti, včetně vnoučat dvou Jangových zesnulých bratrů. Někteří z příbuzných byli zastřeleni před zraky lidí, když vzdorovali při zatýkání. Vzdálenější příbuzní, kteří byli s Jangovou rodinou spojeni sňatkem, byli odeslání do odlehlých vesnic.

Další obětí čistky se uprostřed ledna stal i zástupce ředitele Administrativního oddělení Korejské strany pracujících (tzn. Jangova oddělení) Pak Chun-hong. Kolují zvěsti o zatčení dalších prominentních představitelů režimu, včetně bývalého ministra veřejné bezpečnosti Ri Myong-su

Podle zdrojů serveru NKNews že více než 3000 lidí spojených s Jangem bylo odesláno do odlehlých horských oblastí provincie Ryanggang, která se nachází na severní hranici s Činou.

Na konci ledna se objevila i zpráva o Kom Jong-unově tetě, Kim Kyong-hui, která podle jihokorejských vládních zdrojů po popravě svého manžela odjela do Švýcarska a nyní se nachází v Polsku. Není vyloučeno, že do Evropy byla poslána do vyhnanství, které by vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu nemuselo trvat příliš dlouho a není vyloučeno, že se návratu do KLDR již nedožije. Kimova teta je také jedinou dcerou zakladatele KLDR Kim Il-sunga, což z ní dělá v podstatě nedotknutelnou a pro Kim Jong-una je tedy vyhnanství jedním z mála možných řešení, jak se své dříve velmi mocné tety zbavit.

Nalezení obřího naleziště kovů vzácných zemin

Výsledky geologické studie ze začátku prosince minulého roku naznačují, že Severní Korea leží na největším nalezišti vzácných kovů na planetě. Soukromá společnost SRE Mineral Limited zveřejnila výsledky studie geologického průzkumu v Jongju, kde se má podle všeho nacházet něco kolem 216 milionů tun vzácných kovů (což více než zdvojnásobuje množství světových zásob). SRE skrze joint venture společnost Pacific Century Rare Earth Mineral Limited získala k ložiskům přístup na 25 let, během kterých může provádět další geologický průzkum, těžbu a celou další škálu činností.

Hodnota severokorejského nerostného bohatství se odhaduje na triliony dolarů, nicméně hlavní překážku pro těžbu představuje absence technologií a know how, které se izolovanému režimu nedostávají. Tím ovšem vzniká velký prostor pro soukromé společnosti, jako je SRE.

S tímto objevem se ovšem z KLDR automaticky nestává další asijský tygr s rekordním růstem ročního HDP. To je dáno politickou a ekonomickou realitou v zemi. V současné době má Pyongyang mnohem větší zájem na svém přežití, které je podmíněno všeobecným pocitem neustálé hrozby a izolace. To dělá významnější ekonomické reformy, které by zemi umožnily plně využít její nerostné bohatství, nemožné. V každém případě jde ovšem o divokou kartu, která v budoucnosti může hrát důležitou roli v politice sousedních zemí a budoucnosti regionu jako takového.

Monopol na těžbu vzácných kovů v současné době drží pevně v rukou Čína, jejíž podíl na současné globální produkci přesahuje 90 %, což je mnohými státy (zejména však Japonskem) sledováno s obavami. Zda dojde k expanzi čínských těžebních aktivit i do KLDR v zájmu zachování monopolu je otázkou a nelze to plně vyloučit.

JAPONSKO

Abe na návšteve Indie

Japonský premiér Shinzo Abe zavítal 25. januára do Indie na trojdňovú oficiálnu návštevu. Abe sa ako špeciálny hosť zúčastnil indických osláv Dňa republiky spolu s jeho náprotivkom Manmohanom Singhom. Výsledkom bilaterálnych rokovaní bolo relatívne obsiahle záverečné komuniké, ktoré sa dotýkalo širokej škály oblastí vzájomnej spolupráce.

Obe strany budú ďalej zintenzívňovať vzájomný dialóg a to i v bezpečnostnej oblasti, kde bude vytvorený režim priamych konzultácií medzi Národnými bezpečnostnými radami oboch krajín. India tiež oficiálne prizvala japonské námorníctvo (JSDF) k pripojeniu sa k tohtoročnému indo-americkému námornému cvičeniu Malabar, ktorého sa JSDF naposledy zúčastnilo v roku 2009. V tomto roku sa majú námorníctva oboch krajín zúčastniť aj (separátneho) 3. spoločného cvičenia v Pacifiku.

Abe v Indii tiež oznámil poskytnutie nízkoúrokových pôžičiek na výstavbu liniek metra v Dillí a do projektov pre lepšie hospodárenie s energiou vo výške 2 miliardy dolárov.

Abe -Singh
Japonský premiér Shinzo Abe a indický premiér Manmohan Singh (Public Relations Office Kantei.go.jp)

Obe strany vyjadrili spokojnosť s pokračujúcimi rokovaniami o predaji japonských obojživelných lietadiel U-2 aj uzavretí dohody o spolupráci v mierovom využití jadrovej energie. V oboch otázkach stoja prekážky na japonskej strane. V prípade predaja U-2 (hovorí sa o 15 lietadlách za 1.65 mld dolárov) by išlo o vôbec prvý predaj lietadiel s možným vojenským využitím od druhej svetovej vojny. Kvôli existujúcim obmedzeniam na vývoz vojenskej techniky budú v prípade predaja lietadlá zbavené niektorých systémov. Mnohí v tomto kontrakte aj tak vidia potenciálne prekročenie posvätného prahu. Vo veci spolupráce v jadrovej energii zase nutno brať do úvahy obrovské post-fukushimské  protijadrové hnutie v Japonsku.

Do záverečného komuniké sa za zrejmej japonskej iniciatívy podarilo presadiť aj zmienku o podpore pre slobodný vzdušný priestor a bezpečnosť civilnej leteckej dopravy. Táto implicitná narážka na nedávno vytvorenú čínsku identifikačnú zónu  protivzdušnej obrany bola napríklad obsiahnutá i v záverečnom vyhlásení po summite Japonska a ASEANU. Takáto diplomatická podpora však vo svojej vágnosti skôr naznačuje, že partneri Japonska sú v kritike Číny veľmi opatrní a pokiaľ to priamo neohrozuje ich bezprostredné záujmy, žiadne ostré a explicitné odsúdenie čínskeho správania nemožno čakať. Tokio vidí v Dillí dôležitého partnera v diplomatickom zadržovaní Pekingu aj vďaka existencii teritoriálnych sporov v oboch vzťahoch. Je pravda, že Japonsko a India majú za sebou históriu pozitívnych vzťahov, na ktoré sa snaží nadviazať aj premiér Abe, ktorý často hovorí o nutnosti spojiť sily demokratických štátov, zdieľajúcich rovnaké hodnoty. India však ani zďaleka nevníma „čínsku hrozbu“ rovnako ako Japonsko. Zatiaľ čo v jej prípade ide skôr o oponenta v otázkach prestíže (nebagatelizujúc samozrejme nevyriešenú otázku spoločnej hranice a napr. minuloročný prienik čínskych jednotiek za LOC(Line of Control)), Japonsko Čínu otvorene prezentuje ako jednu z najväčších bezpečnostných hrozieb.

Indonésie

Dohoda o obranné spolupráci mezi Indonésií a Saudskou Arábií

Dohoda by oběma státům měla otevřít nové možnosti a příležitosti v oblasti bezpečnostní spolupráce, zejména v oblasti vojenských a protiteroristických cvičení. Indonésie si od smlouvy také může slibovat zisk lukrativních zbrojních kontraktů od Saudské Arábie, která na obranu vydává 8 % svého HDP (56 miliard dolarů), čímž se řadí na sedmé místo na světě hned za Francií, která na obranu dává 58 miliard dolarů a představuje tak pro Indonésii velkou příležitost.

Saudský ministr obrany Salman bin sultan Abdul Aziz al Saud si při své návštěvě, během které byla dohoda podepsána, prohlédl například obrněný transportér indonéské výroby Anoa a další kusy techniky vyrobené indonéskou společností PT Pindad a PT Dirgantara Indonesia. Saudská strana během své návštěvy požádala o detailní specifikace indonéských zbraňových systémů, které by vyhovovaly podnebí arabského poloostrova.

Vzťahy s Canberrou na novom dne

Vzťahy Indonézie s jej južným susedom prechádzajú výnimočne turbulentným obdobím. Odhalenia špionáže vrcholných indonézskych politikov z konca minulého roku boli dostatočným dôvodom na sproblematizovanie vzájomných vzťahov. Ešte dráždivejšou otázkou sa však ukazuje kontroverzná politika austrálskej vlády voči azylantom, ktorí si vyberajú práve Indonéziu ako   základňu, z ktorej sa snažia dostať na lodiach do Austrálie. Abottova vláde v Canberre prišla po nástupe do úradu minulú jeseň s novou politikou voči migrantom, na základe ktorej sú všetky lode smerujúce do Austrálie odvrátené ešte na otvorenom mori.  V rámci Operácie Sovereign Borders, určenej k vynucovaniu tejto politiky, došlo v januári k viacerým narušeniam indonézskych suverénnych vôd loďami austrálskeho námorníctva. Jakarta reagovala veľmi ostro, a dožadovala sa zastavenia takýchto narušení.  V reakcii na tieto incidenty bolo tiež oznámené posilnenie indonézskych námorných hliadok v oblasti. Canberra potvrdila, že austrálske lode skutočne narušili indonézske vody a Jakarte sa oficiálne ospravedlnila. Bilaterálne vzťahy ostávajú zmrazené, keďže ešte po špionážnych odhaleniach z minulého roka indonézsky prezident Yudhoyono oznámil prerušenie vzájomnej spolupráce v prakticky všetkých významných oblastiach.

 V Austrálii medzitým pokračuje živá spoločenská debata o otázke migrantov. Podľa vlády sa ilegálni migranti skrývajú za azylantský status, pričom sú v skutočnosti len ekonomickými migrantmi za lepšími životnými podmienkami. Niektoré zdroje naopak tvrdia, že až 90 % migrantov sú skutoční utečenci, ktorí opustili sovju rodnú krajinu z politických, či humanitárnych dôvodov.

THAJSKO

Protivládne protesty pokračovali aj pred voľbami

Protivládne protesty v Thajsku v sledovanom období pokračovali. Demonštranti požadujú odstúpenie vlády premiérky Yingluck Shinawatry, ktorú obviňujú zo širokosiahlej korupcie a zneužívania politickej moci. Protesty si doteraz vyžiadali najmenej 10 životov, medzi nimi i jedného z vodcov opozície, ktorý bol zastrelený neznámym útočníkom. Vláda v snahe upokojiť situáciu vyhlásila 22. januára výnimočný stav v Bangkoku a priľahlých provinciách na juhu krajiny, ktoré sú hlavnou základňou pre podporovateľov opozície. Pred voľbami vyhlásenými na 2. februára sa podarilo demonštrantom blokovať volebné miestnosti v niektorých obvodoch a čiastočne obmedziť hlasovanie v predstihu. Situáciu s najväčšou pravdepodobnosťou nevyriešia ani nastávajúce voľby, v ktorých takmer určite zvíťazí súčasná premiérka. Opozícia, ktorá voľby bojkotuje a snaží sa im zabrániť, žiada rezignáciu vlády a vytvorenie nevolenej ľudovej rady, ktorá by riadila krajinu v prechodnom období.

Bangkok
Thajská poriadková polícia v Bangkoku (Zdroj: Pattarapong Chatpattarasill/Bangkok Post)

Autoři: Filip Šebok, Michael Myklín a Ondřej Macháček, studenti mezinárodních vztahů a bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *