Pro přispěvatele

Spolupráce portálu „Security Outlines“ (dříve Sekuriťáci.cz) s „Centrem pro bezpečnostní a strategická studia.“ umožnila portálu získat své mezinárodní standardní číslo seriálové publikace – ISSN 2533-4018. Díky tomu lze mj. studie zde uveřejněné použít ve Vašich životopisech. Apelujeme tím nejen na studenty oboru, budoucí odborníky na bezpečnost, ale též i na studenty jiných fakult a univerzit, jakožto i odbornou veřejnost, aby nám své texty neváhali zaslat. Texty budou posouzeny redakcí, která rozhodne o jejich zveřejnění (příspěvek může být zamítnut nebo případně autorovi navrácen k úpravě). Redakce si tímto vyhrazuje právo na drobné stylistické a grafické úpravy, v případě větších změn bude autor informován.

Portál přijímá příspěvky věnující se problematice bezpečnosti či mezinárodních vztahů. Našim cílem je zaplnit dosavadní mezeru v českých odborných internetových periodidcích s touto tématikou.

Studie splňující všechny nároky na odborný text (poznámkový aparát, abecední seznam použité literatury apod.) by měly obsahovat tyto náležitosti:

1. rozsah minimálně 18 000 znaků (10 normostran) a maximálně 27 000 znaků (15 normostran) včetně mezer;
2. český, slovenský nebo anglický jazyk;
3. anglosaský způsob citací;
4. stručnou anotaci příspěvku (3-5 vět);
5. klíčová slova vystihující charakter příspěvku.

Kromě studií rádi přijmeme i zajímavé příspěvky do kterékoliv z ostatních kategorií portálu. Pokud nepůjde o politickou agitaci apod., je jejich přijetí ke zpracování samozřejmostí.

Příspěvky zasílejte na info@securityoutlines.cz. Případné dotazy směřujte buď na info@securityoutlines.cz nebo na e-mailové adresy konkrétních redaktorů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.