O žoldácích a klokanech aneb o knize a jejím překladu

Štítky:

Recenze na publikaci „Žoldáci: Zasvěcený příběh nájemných žoldnéřů“ od Tonyho Geraghtyha.

Člověk zajímající se o problematiku bezpečnosti a obzvlášť otázky spojené se zapojením soukromých vojenských firem v různých konfliktech, zajisté zbystří, když mu oko náhodou padne na publikaci s názvem Žoldáci: Zasvěcený příběh nájemných žoldnéřů (GERAGHTY Tony, Žoldáci: Zasvěcený příběh nájemných žoldnéřů, Praha: Naše vojsko. 2010. 403s. ISBN: 9788020610973). Cena této publikace se pohybuje kolem 350,- Kč.

Kniha rozebírá případy, kdy se žoldnéři zapojili do válečných konfliktů druhé poloviny dvacátého a počátku jednadvacátého století. Jde tedy o jistý historický vhled do problematiky nájemných vojáků a vývoj, jakým tyto služby prošly v několika desetiletích. Problematika je popisována především z britského pohledu. Autor nastiňuje, jak se využívalo žoldáků například v konfliktech v Kongu během šedesátých let minulého století nebo v Angole. Zmiňuje tzv. hodnověrně popiratelné operace (tedy operace, které vláda může popřít) a v neposlední řadě se dostává k posouzení zlatého věku soukromých vojenských společností, který nastal s válkou v Iráku a Afghánistánu. Pro čtenáře se zájmem o právo není bez zajímavosti pasáž, která pojednává o právních předpisech, které by měly regulovat činnost těchto subjektů.

Sám autor je novinář a jak píše v úvodu, téma není v knize rozebíráno do velké hloubky a některé otázky a konflikty zcela vynechává. Čtenář se tak dozví jenom kusé informace o zapojení cizích tajných služeb a zájmech mocností, nicméně stále bude mít na mysli, že jde o novinářskou práci a nikoliv akademickou publikaci. Přesto lze v knize nalézt střípky informací, od kterých se člověk může odrazit při dalším studiu této problematiky. Strukturování a styl není nejlepší a kniha rozhodně není ve všech svých částech čtivá. Abychom ale nebyli k autorovi příliš krutí, do značné míry za to může překlad, který je nejslabší stránkou celé publikace a jehož podrobný popis by vydal na samostatnou recenzi.

Již samotný podtitul knihy „Žoldáci: Zasvěcený příběh nájemných žoldnéřů“ vyvolává pochyby. Mluvit o nájemných žoldnéřích má asi tolik smyslu, jako mluvit o černých černoších. Nu což, chybička se vloudila. Nicméně když se po zhruba padesáti stránkách dočtete o výzkumu jisté politické vědkyně, začne vám to být poněkud podezřelé. Pro angličtiny neznalé, mezi které zřejmě patří i překladatel knihy Zdeněk Hurník, political scientist znamená česky politolog/politoložka.

Kniha se těžko čte, protože větná skladba často nezní moc česky a překlad obecně je značně nekvalitní. Například na straně 66 se píše o tom, že jistého Dr. Carsona „[…] chtěly Spojené státy osvobodit živého“. Možná, že jsem se po čtení díla pana Hurníka stal až moc nedůtklivým, ale zajímalo by mne, jak si představuje variantu, kdy by doktora chtěly Spojené státy osvobodit mrtvého. V celém překladu je spousta drobných či větších nepřesností. Některé odstavce tak člověk musí číst opakovaně, aby vůbec pochopil, co znamenají. Překladatel také nepovažuje za nutné používat v češtině ustálené zkratky, viz str. 198 – „Domácí guerillová armáda kosovských Albánců (KLA)“. Jak se můžeme dočíst v novinách, slyšet v rádiu či televizi, případně přečíst na Wikipedii nebo webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí, pro Kosovskou osvobozeneckou armádu se u nás používá zkratka UÇK. Nicméně zlatým hřebem překladu je věta na straně 65: „[…] Z okolního venkova přicházely pověsti o klokaních soudech, které přinutily oběť vypít benzín, pak je rozpáraly a zapálily.“ Poznamenejme, že tyto klokaní soudy se měly odehrávat v Africe. To nikomu před tiskem knihy nepřišlo zvláštní, že zřejmě v Africe soudí lidi klokani? Není jim horko, když jsou navlečeni v soudcovském taláru a paruce? A jak klepou kladívkem? Asi ho drží oběma packama. Slovník na Seznam.cz stejně jako Wikipedie Vám poradí. „Kangaroo court“ totiž podle prvého značí „samozvaný soud“ a podle druhého „vykonstruovaný proces (resp. zinscenovaný soudní proces)“. Takže žádní klokani v talárech! Po této perličce omyly jako ten na straně 198: Police v Basře poté zadržela dva příslušníky SAS.“ snad ani nestojí za zmínku. Když mohou klokani lidi soudit, proč by je police nemohly zadržovat. Nemůžeme nicméně překladateli vytýkat, že by nebyl kreativní, kupříkladu si vymyslel úplně nové názvy na straně 328: „Mezinárodní kriminální soud“ přičemž, kdyby se pan Hurník podíval třeba na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí nebo opět na Wikipedii, zjistil by, že ustálený překlad je „Mezinárodní trestní soud“. Ke konci knihy mu již očividně docházely síly a tak krom svých výtvorů naštěstí nechal v překladu i originální znění, viz strana 314 „ […] očekávaný vládní dokument (Green Paper)[…] tzv. „Bílý dokument“ (White Paper).“ Opět ustálený překlad do češtiny je zelená kniha a bílá kniha. Slušný překladatel by pak ještě k těmto pojmům připojil poznámku pod čarou, ve které by vysvětlil, co tyto pojmy znamenají. Zde by mu byl nesmírně nápomocen strýček Google.com. Ten nás odkáže např. na http://slovnik.ekopolitika.cz/z.shtml, kde je vysvětlen tento pojem z hlediska terminologie v institucích EU „Účelem Zelených knih (Green Paper) je soustředit co nejvíce návrhů na realizaci plánované akce a předložit je veřejnosti za účelem vyvolání diskuse. Po Zelených knihách následují Bílé knihy, které již obsahují konkrétní návrhy pro přijetí opatření ve specifických oblastech politiky.“

Podtrženo a sečteno, kniha Žoldáci je napsána v novinářském stylu a její překlad je poněkud nekvalitní. Zájemcům o problematiku žoldnéřství v moderní době sice může poskytnout nějaké užitečné informace, ale rozhodně bych ji nikomu nedoporučil jako zábavné čtení na prázdniny. Podle vyjádření nakladatelství Naše vojsko překladatel Zdeněk Hurník skutečně existuje a s korektorkou, která opravovala jeho práci, již nakladatelství nespolupracuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *