Povinné: Úvod do bezpečnostních a strategických studií – 2006

Štítky:

**Úvod do bezpečnostních a strategických studií**

V následujícím textu se pokusím vám přiblížit Áčkový předmět Úvod do BSS s podobným „Úvodem“ a to na MVZ. Oba mají za cíl vás připravit na další studium v daném oboru, načrtnout základní terminologii, teoretické směry a šíři a komplexnost oborů. Zatímco Úvod do MVZ, respektive jeho přednášející se snaží především o přiblížení teorie a s tím souvisejícího pojmosloví,v „našem Úvodu“ se nezapomíná na praktickou stránku věci –především tím mám na mysli naučení se správně citovat a také přiblížení periodik, osobností a institucí s bezpečnostními studiemi souvisejícími (či abych použil termín, který v Úvodu uslyšíte, s bezpečnostní komunitou v širším slova smyslu) a to především prostřednictvím seminární práce. Přednášky v Úvodu do MVZ spíše rozšiřují informace obsažené v povinných studijních materiálech a dávají je do kontextu, ovšem základ je právě stavěn na materiálech vystavených na ISu, Úvod do BSS, pak za svým vztahařským kolegou pokulhává co do zajímavosti a šíře studijních materiálů. V terminologické části předmětu pak dochází k velké duplikaci přednášek a povinných materiálů.

*Nároky*
Vztahařský Úvod, klade na studenta větší nároky, především co se týče povinných studijních materiálů, jejichž drtivá většina je navíc v anglickém jazyce (to aby si milí studenti uvědomili, že bez toho jazyka na FSS studovat nelze), vaše znalosti budou prověřeny dvěma průběžnými testy (ty nelze opakovat, přípravu na ně není dobré podcenit!) a jedním závěrečným a ještě je nutno vypracovat komentář na kratší úvahu vybraného autora (která je opět v angličtině). V bezpečnostním Úvodu budete muset napsat desetistránkový profil periodika, instituce či významné osoby s bezpečnostními studiemi související (a tak získáte až dvacet bodů) a na konec semestru vás čeká test z odpřednášené látky (až čtyřicet bodů).

*Obtížnost*
Vztahařský Úvod na tomto poli jasně vede, ale zároveň to s sebou nese to, že si z něj více odnesete a to především díky nutnosti učit se průběžně. Na druhou stranu díky Úvodu na BSS se již od počátku učíte psát seminární práci, což si ostatně dovolím říci je typické pro náš obor a dá se říci, že nás to lépe připravuje na budoucnost.

*Rady*
Z pochopitelných důvodů se zde budu již věnovat jen Úvodu do BSS. Za prvé, rozhodně si pořiďte publikaci Zeman, P.(ed., 2002):Česká bezpečnostní terminologie, Brno, Masarykova univerzita, která je ostatně i povinná a pěkně vysvětluje všechny potřebné pojmy. Za druhé, naučte se správně citovat a dodržovat formální stránku prací, ať neztrácíte zbytečně body jako já v prvním semestru. Za třetí, k učení na závěrečný test rozhodně užijte na ISu posléze vystavené slidy. A pro zájemce mám čtvrtou radu – čtěte povinné studijní materiály, při testu sice hrají jen menší roli, ale některé (zvláště v ty na počátku) vám pomohou lépe pochopit vývoj a zasazení našeho oboru do akademické obce.

*Pár slov závěrem*
Někomu může vyhovovat formát, který zvolili přenášející na MVZ a některým zase „náš“ formát, zhodnocení záleží již na vás – absolvujte ten předmět a uvidíte :c) Ti z vás co mají jako já druhý obor MVZ pak mohou polemizovat s tímto textem. Za sebe mohu říci, že bych preferoval v Úvodu do BSS větší důraz na teoretický rámec, zasazení do Mezinárodních vztahů a myšlenkové proudy v BSS obsažené. Dle mého názoru tento předmět ještě potřebuje trošku dozrát. Tímto tak trochu vyzývám ostatní co Úvod již absolvovali, aby vyjádřili i svůj názor na tento předmět.

*corbeau*

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *