Report z exkurze v Centrální požární stanici v Brně

Štítky:

Ve čtvrtek dne 12.března měli studenti BSS možnost navštívit Centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně na Lidické ulici. Domluvena byla jak prohlídka samotné hasičské stanice, tak také Krajského operačního a informačního střediska. Exkurze začala v garážích, kde nás zkušení hasiči podpraporčíci Mlečka a Vávra seznámili s veškerou zde umístěnou požární technikou. Výhodu jistě bylo, že první jmenovaný patří ke skupině lezců a druhý je strojník-řidič, takže se mohli při výkladu vzájemně doplňovat.
**Autor: Jakub Morávek** *(autor je studentem Bezpečnostních a strategických studií na FSS MU Brno)*

Jako první výjezdový automobil zde slouží CAS 20 MAN S1Z s 3000 l vody. Na stanici se nacházejí celkem 2 a nahradili v loňském roce zastaralé cisterny Liaz. Další automobil na podvozku MAN je speciálně určen na likvidaci ropných havárií. Do vybavení stanice patří, vzhledem k jejímu předurčení jako opěrného bodu pro zásahy na olejové havárie a havárie na tranzitním ropovodu Družba. V kraji ojedinělý je také vyprošťovací automobil, který je vybaven 20 t jeřábem, hydraulickým ramenem a navijákem. Rychlý zásahový automobil Chevrolet K 2500 Cheyenne předurčený pro dopravní nehody nebo 52 m vysoký žebřík Iveco Magirus jsou pro stanice této velikosti samozřejmostí. Den před naší návštěvou se velkokapacitní cisterně na podvozku Tatra 815 stala nehoda při jízdě k zásahu a tak je zde do skončení opravy dislokována cisterna z Pobočné stanice v Pozořicích. Za zmínku ještě stojí postarší protiplynový automobil Liaz, který je určen pro zásahy, které kladou zvýšené nároky na použití dýchací techniky, zjištění a manipulaci s nebezpečnými látkami a následnou dekontaminaci zasahujících příslušníků. Tento by měl být nejpozději v příštím roce nahrazen automobilem novým.

Během prohlídky techniky a jejího vybavení jsme se dozvěděli také něco z historie sboru nebo systému služby hasičů. Těch na stanici v Lidické slouží 35-50 ve třech 24 hodinových směnách. Hasič proto přijde na 7. hodinu do práce a domů jde až druhý den zase v 7 ráno. Poté má dva dny volna. 24 hodin denně a 7 dní v týdnu je proto vždy někdo připraven pomoc lidem v nouzi. Kromě centrální stanice se v Brně nacházejí ještě 4 pobočné a to na Výstavišti, ve Slatině, v Lískovci a na Přehradě.

V druhé části exkurze jsme se přesunuli na Operační středisko, kde nám systém jeho fungování podrobně vysvětlil vedoucí tohoto oddělení mjr. Ing. Petr Příkaský. Na KOPIS, jak zní zkratka Krajského operačního a informačního střediska, se dovoláte v nouzi z celého kraje na číslech 150 a 112. Nové mezinárodní tísňové číslo 112 dostali na starost z důvodu nezájmu ostatních bezpečnostních složek právě hasiči. Operátoři, kteří umí nejeden cizí jazyk, zde vytěží z volajícího veškeré možné informace o události a předají je k vyhodnocení operačnímu důstojníkovi. Ten rozhodne, jaká technika a kolik hasičů ji pojede řešit a vyhlásí poplach na příslušné požární stanici v kraji.

Domnívám se, že práce hasiče je v dnešní době jedním z nejvíce prestižních povolání a tomu odpovídá i zájem lidí o něj. Na každé uvolněné místo vychází desítky zájemců, kteří musí podstoupit lékařské vyšetření, psychotesty a fyzické testy. Ti nejlepší, kteří projdou, se stávají příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky a nastupují na 6 měsíců k základnímu kurzu do Brna, Frýdku nebo Chomutova.

Video z exkurze (původně dostupné z http://stisk.blog.idnes.cz/c/74488/Hori-Ustupte-a-pockejte-az-se-vsichni-prezenou.html)

One comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *