With much attention on containing North Korean nuclear and ballistic missiles programs, the North Korean space program also faces objection from the international community. This article claims to mix of North Korean space program developments with its ballistic missiles program…

The movie Starship Troopers from 1997 directed by Paul Verhoeven is, in my opinion, one of the most underestimated pieces of cinematography.  Although the movie has very few things common with the original book from great American sci-fi author Robert…

Despite many challenges and predictions of failure, the House of Saud has managed to maintain its dominant position in the contemporary political order of Saudi Arabia for more than eight decades. Ideological dynamics have been instrumental in shaping the Saudi…

Post-sovětská Gruzie zažila dvě série konfliktů s Abcházií a Jižní Osetií, které zůstávají nevyřešeny dodnes. Budování gruzínské státnosti během získávání nezávislosti se ukázalo být hrozbou různým minoritním skupinám žijících na území bývalé Gruzínské sovětské socialistické republiky. Sovětský odkaz, vlna nacionalistických ideologií a…

Military manpower policy changed considerably in the Czech Republic in its recent history. Armed forces underwent a transformation from the concept of massive conscription-based forces of the communist era to much smaller professional armed forces of today. The following article analyzes…

Privatizace bezpečnosti je v současnosti jedním z nejvýraznějších trendů v oblasti bezpečnosti a vojenství. Přesun monopolu nasílí na privátní sektor ale vyvoláva řadu otázek ohledně možných negativních implikací. Jednou z nejdiskutivanějších otázek je v tomto ohledu dopad „outsourcingu“ vojenských operací…

Nedávným volbám v kanadském Québecku byla v tuzemských médiích věnována pouze okrajová pozornost. Vítězství québeckých separatistů po dlouhých 9 letech ale může znamenat pro tuto frankofonní provincii začátek nové éry. Co stojí za neúspěchem federalistů, co byly hlavní témata voleb…