Seminář Soudobý organizovaný zločin na MV ČR

Štítky:

Před týdnem proběhl v Praze na ministerstvu vnitra seminář s názvem Soudobý organizovaný zločin. Vystoupila zde řada našich vyučujících se zajímavými příspěvky… Minulý pátek, 21. listopadu, proběhl v Praze seminář s názvem Soudobý organizovaný zločin. Pořadateli byli Oddělení bezpečnostních a strategických studií Katedry politologie FSS MU a Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.

Na semináři nechyběli dva největší odborníci na organizovaný zločin z řad naší katedry, PhDr. Josef Smolík, Ph.D. a Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. První jmenovaný vystoupil s příspěvkem na téma Vymezení organizovaného zločinu, druhý se věnoval ruskojazyčnému organizovanému zločinu.

Na semináři zazněly i příspěvky dalších členů Oddělení BSS. Mgr. Martin Bastl, Ph.D. se zabýval vybranými problémy počítačové kriminality s vazbou na organizovaný zločin, PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. analyzovala albánský organizovaný zločin a Mgr. Vladimír Vaďura přednesl příspěvek s názvem Africký organizovaný zločin.

Pro zájemce o tuto problematiku z řad studentů je v jarním semestru otvírán kurz BSS 156 Organizovaný zločin vedený právě doktorem Smolíkem a Šmídem. -PM-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *