Špionážní příběh s neúprosností antické tragédie – exkluzívní recenze bývalého ředitele ÚZSI

Štítky:

V minulém měsíci se nám podařilo získat recenzi na zajímavou knihu  ze zákulisí německých i amefických zpravodajských služeb. Recenzi napsala osoba navýsost povolaná – Petr Zeman, bývalý šéf české rozvědky a dnes externista na FSS MU Brno. Doufáme, že Vás kniha stejně jako nás osloví a zpříjemní nekonečné zkouškové období…

Autor: RNDr. Petr Zeman (bývalý ředitel ÚZSI)

Iráčan Rafid Ahmed Alwan vystudoval chemické inženýrství a v roce 1999 uprchl z Iráku do Ně-mecka. Nepřál si zůstat v uprchlickém táboře, chtěl občanství, peníze, dobrou práci a velký merce-des. Po prvních výsleších upoutal pozornost pracovníků Spolkové výzvědné služby (BND). Tvrdil, že zná tajemství iráckého programu bakteriologických zbraní. V roce 1998 byly z Iráku vyštvány inspekční skupiny OSN a v té době převládající společenský postoj politiků, veřejnosti i médií byl, že Saddám Husajn zbraně hromadného ničení vlastní a že je dobře skrývá. “Každý to věděl“. Potvr-dit se to nedalo, a vyvrátit to skoro nikdo nezkoušel, kromě Saddáma samého. Tato hrozba se brala jako fakt, o němž pochybovali jen nemnozí, a tak v mezinárodním společenství zakořenil oprávněný strach.

BND přidělila zdroji krycí jméno Curveball, což mimo jiné v baseballu znamená točený, s falší vr-žený míč, jehož dopad lze jen obtížně dopředu odhadnout. Curveball citlivě uhodl, jaká historka zapadá do přání doby a co udrží zájem o něj samého. A tak irácký uprchlík svým hostitelům začal postupně předávat informace o tom, jak se irácké biologické zbraně vyrábějí a přepravují v mobil-ních laboratořích na mohutných kamionech. Problém byl jednoduše v tom, že si své informace vy-mýšlel, aniž se na to před rokem 2003 přišlo. Přepis zestručněných závěrů Curveballových výslechů putoval složitou cestou přes Zpravodajskou službu amerického ministerstva obrany (DIA) nakonec až do CIA. Mezitím došlo k útokům z 11. září 2001. Na konci příběhu stojí vystoupení ministra zahraničí Spojených států Collina Powella v únoru 2003 v Radě bezpečnosti OSN. Powell ukázal světu na obrázcích Curveballovy kamiony a jeden ze spouštěčů invaze do Iráku byl na veřejné scé-ně. V Iráku se posléze žádné stopy po bakteriologických kamionech nenalezly.

Bob Drogin je oceňovaný investigativní reportér pracující pro Los Angeles Times. Kauza jej zaujala a v roce 2007 o ní vydal knihu s názvem CURVEBALL: Spies, Lies, and the Con Man Who Caused a War (Curveball: Špioni, lži a podvodník, který zapříčinil válku). Jak je v americké novinařině zvykem, Drogin hovořil s řadou zdrojů a příběh má dobře podložen.

Nechci naznačovat – a nečiní to ani sám Drogin – že Curveball byl jedinou příčinou vstupu do vál-ky, která pravděpodobně neměla být. Ale tato komponenta vzniku války v řetězci příčin, důsledků i náhod je tu detailně zmapována. Podle mého názoru znamená případ Curveball zpravodajské selhá-ní daleko významnější než proslulé „nezabránění útokům“ z 11. září. Zatímco předvídat útok je práce pro věštce, ověřovat získané informace je pro zpravodajské služby prazákladní úkol a povinnost.

Drogin velmi pečlivě popisuje jednání článků řetězce; aktérů, z nichž žádný (samozřejmě kromě Curveballa) nebyl podvodníkem a neuvedl přímou lež. Nechci vše předem prozrazovat, ale nejvý-znamnější selhání spatřuji na straně BND. Spolková zpravodajská služba sice během roku 2002 a 2003 Američanům naznačovala, že Curvebalovy informace nejsou ověřené, ale nic více; Američany k němu nikdy nepustila, ani neuvedla jeho identitu. Pracovníci BND prostě z logiky věci museli stát za svým, aby nezpochybnili svou předchozí činnost. Jak v americké zpravodajské komunitě příběh o bakteriologických kamionech stoupal výš a výš až do politicko-strategických výšin, jeho všeo-becnému přijetí a následnému využití nemohli zabránit ani ojedinělí střízliví odvážlivci. Nejvyšší patra už nechtěla poslouchat.

Nevyhnutelnost hromadění drobných chyb jedinců a nastavení systému se jeví hrozivě, jako příběh antické tragédie, v níž osudu nelze vzdorovat. Čtenář, který po knížce sáhne, většinou dopředu rám-cově ví, o jaké události šlo a jak to dopadlo. Přesto se knížka čte jako nejnapínavější detektivka. Čtenář se dozví i detaily, které o zpravodajských službách málokdy vyjdou najevo; např. jak vzni-kají a putují zpravodajské písemnosti; jak probíhá informační tok; nebo jaké příčiny přimějí skupiny uvnitř jedné organizace k rivalitě a soupeření. Odkrývání pravdy od roku 2004 a konverze dříve zarputilých „věřících v kamiony“ je rovněž nesmírně poutavou částí knihy. Považuji tuto knížku za jednu nejvýznamnějších, jaké jsem kdy z oboru činnosti zpravodajských služeb četl. Může dokonce mít roli téměř učebnice pro manažment současných tajných služeb – názorně představuje celou šká-lu pochybení, kterých je třeba se napříště vyvarovat.

Máme možnost uvítat překlad této knížky do slovenštiny. Nakladatelství PRO z Banské Bystrice nalezlo pro překlad člověka z nejpovolanějších. Roman Mezencev, slovenský mikrobiolog, byl jed-ním z pracovníků mise UNMOVIC v Iráku. Překlad je zdařilý a čtivý. Nepatrné výtky ke zpravo-dajské terminologii neuvádím, abych nebyl za nenapravitelného hnidopicha. Mrzí mne sice, že vy-davatel vynechal poznámkový aparát o zdrojích (sám jsem jej v originále viděl a považuji za pocti-vý), ale uznávám, že běžný čtenář jej postrádat nebude.

Bob Drogin: Curveball – Špionáž, podvodník a lži, ktoré spôsobili vojnu,
vydává nakladatelství PRO, (www.pro.sk), Banská Bystrica, 2008, 350 stran, cena 12,90 € (350,- Kč), ISBN 978-80-89057-23-8.

Distributory v ČR jsou:

Knihkupectví Hana Smílková
Filozofická fakulta MU
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon: 549 498 734
E-mail: knihysmilkova@atlas.cz

anebo

Knihkupectví Společenské knihy Anežka Chvílová
Fakulta sociálních studií MU
Joštova 10, 602 00 Brno
Telefon: 549 491 951
E-mail: email@spolecenskeknihy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *