Ve čtvrtek dne 12.března měli studenti BSS možnost navštívit Centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně na Lidické ulici. Domluvena byla jak prohlídka samotné hasičské stanice, tak také Krajského operačního a informačního střediska. Exkurze začala v garážích, kde nás zkušení hasiči podpraporčíci Mlečka a Vávra seznámili s veškerou zde umístěnou požární technikou. Výhodu jistě bylo, že první jmenovaný patří ke skupině lezců a druhý je strojník-řidič, takže se mohli při výkladu vzájemně doplňovat.