Mimo klasických sociálněvědních bezpečnostních studií se na některých, zejména na technicky zaměřených fakultách, můžeme setkat i se studiem bezpečnosti v rámci technického zajištění. Jednou z takových škol je i Fakulta špeciálného inženierstva Žilinské univerzity, kterou v následujícím příspěvku představí jeden z nejvyšších představených této instituce – proděkan pro rozvoj a zahraniční vztahy, Ing. Tomáš Loveček, PhD.