Situácia na turecko-sýrskom pohraničí v posledných týždňoch eskalovala do napätej krízy, ktorá má dosah nie len na priamych aktérov konfliktu, ale aj na ich spojencov a medzinárodnú scénu. Aby sme boli schopní porozumieť súčasnému vývoju udalostí v tomto obzvlášť komplikovanom regióne, je potrebné k nim pristupovať…