Na začátku prosince jsme měli možnost zúčastnit se exkurze do Ústavu soudního lékařství LF MU. Této exkurzi předcházela velice poutavá přednáška známého kriminalisty vrchního komisaře mjr. JUDr. Miloslava Jedličky, který nás seznámil s kriminalistickými metodami, postupy a operacemi používaných v České republice. Podělil se s námi také o některé zajímavosti z praxe v oboru kriminalistiky.