Vítězové soutěže o nejlepší text na téma Mezinárodní bezpečnost

Časopis Global Politics ve spolupráci s portálem Sekuritaci.cz a pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlásil na konci března letošního roku soutěž o nejlepší studentský odborný text na téma Mezinárodní bezpečnost. Jednalo se o první soutěž z plánované čtyřdílné série, která bude pokračovat v průběhu následujících semestrů a jejímž cílem je podpořit nadějné budoucí experty. Proto jsou omezeny výhradně na studenty bakalářských a magisterských studijních programů. Je však třeba dodat, že to na jejich kvalitě mnohdy nijak neubralo.

 

Příspěvků se sešlo velké množství, a to nejen z brněnské Masarykovy univerzity, ale i z ostatních vysokých škol po celé České republice. Samotné práce pak zachytily opravdu široké spektrum témat od problematiky jaderné energetiky až po protiraketovou obranu Izraele či čínský organizovaný zločin. I z tohoto důvodu bylo obtížné nakonec vybrat nejlepší a tedy vítězné práce. Všem zúčastněným ale chceme pogratulovat a zároveň i poděkovat, že se naší soutěže zúčastnili.

Práce byly bedlivě posouzeny z několika hledisek – obsahová a metodologická správnost, shromáždění relevantních pramenů a literatury, formální požadavky kladené na odborný text, jazyková úroveň a především originalita a přínos dané práce.

 

Na základě těchto kritérií byly kolektivně vybrány tři práce, jejichž autoři získávají finanční odměny na nákup odborné literatury v následujícím složení: 1. místo 2000 Kč, 2. místo 1500 Kč a 3. místo 1000 Kč. Jedná se o tyto:

 

1. místo – Zdislava Martinková s prací „Jaderná energetika z pohledu energetické bezpečnosti“, ve které autorka zkoumá, zda má jaderná energetika potenciál zvýšit energetickou bezpečnost. Jedná se o opravdu velmi kvalitní odborný text, který srozumitelnou a přitom přesnou formou analyzuje některé důležité klady a zápory jaderné energie, přičemž důraz klade zejména na ekonomické hledisko.

2. místo – David Jehlička s textem „Čínský organizovaný zločin“ týkající se vymezení konceptuálního vztahu mezi mezinárodním organizovaným zločinem a pašováním lidí, to vše v rámci případové studie čínských Snakeheads. Autor na vysoké odborné úrovni pojednává o problematice pašování lidí a jejich vztahu ke zkoumání organizovanému zločinu.

3. místo – Andrej Krokoš s prací „Security-related Export Controls of Dual-use Technologies: An International Law Perspective“, která se zaměřuje na aktuální téma obchodu s technologiemi dvojího užití z pohledu mezinárodněprávní perspektivy. Autor předkládá dobře o zdroje opřený přehled hlavních prvků režimu kontroly technologií dvojího užití a v závěru se vhodným způsobem pokouší i o zhodnocení jeho dosavadních úspěchů a limitů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *