Vládnutí v 21. století – report z konference

Štítky:

Ve čtvrtek 27. dubna se konala v prostorách hotelu International konference Mezinárodního politologického ústavu a Konrad Adenauer Stiftung. Zúčastnily se jí téměř všechny známé osobnosti a odborníci v oboru z významných politologických pracovišť v republice.
Hlavním tématem bylo, jak už název předesílá, vládnutí. A to ve všech podobách, které dnešní oba nabízí.
Konference byla rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku, každý z nich poté do dalších dvou částí. První část dopoledního bloku se týkala vládnutí na úrovni Evropské unie. Bohužel jsem nemohla být na dvou místech zároveň, takže jsem slyšela pouze první přednášku a přesunula jsem se do vedlejší místnosti, kde se hovořilo o víceúrovňovém vládnutí, decentralizaci a federalismu v Evropě. Nicméně první přednes měla doktorka Pittrová o lobbingu respektive o prosazování zájmů na evropské úrovni, po skončení jejího projevu mě zaujal dotaz, proč se nedaří České republice správně lobbovat za své cíle v Evropské unii a nedaří se jí plně využívat čerpání z fondů, jenž nám jsou nabízeny. Bohužel výzkum doktorky Pittrové je doposud neukončen a doktorka Pittrová nechtěla předesílat vysvětlení. Rozhodně však jde o zajímavou myšlenku a doufám, že bude aspoň částečně zodpovězena na příští konferenci.
Druhá část dopoledního bloku byla zaměřena na víceúrovňové vládnutí. Mluvilo se o decentralizaci vládnutí ve Velké Británii k Walesu, o federalizaci Belgie s důrazem na její budoucí ubírání se po volbách v červnu 2007, federalizace Španělska a Itálie a nakonec se hovořilo o federalizaci Rakouska.
Na konci bloku se oprávněně rozproudila diskuze, zdali je opravdu nezbytně nutné hovořit o federalizaci v kontextu některých výše zmíněných zemí, jelikož jde o kontroverzní spojení. Nutno dodat, že sociální vědy obecně používají pro jeden pojem několik definic a mezi jejich obsahem může docházet (a dochází) k rozporu nebo se různí šířkou vymezení, proto se někdy mohou zdát vakantními či neschopné plnit svou funkci. Nakonec došlo k částečnému konsensu – termín federalizace rozhodně nelze ztotožňovat s Itálií, Španělskem či Velkou Británií, nicméně jisté prvky se zde objevují, a proto je někdy dovoleno použít nepřesný termín, pokud státy splňují alespoň některé charakteristické rysy federalismu.
Odpolední přednášky opět probíhaly ve dvou paralelních blocích – první byl zacílen na teorie nedemokratického vládnutí a druhý na vládnutí v mezinárodním prostředí. Z nedostatku osobního času jsem se zúčastnila pouze začátku prezentací o nedemokratických režimech. Hned zkraje docent Holzer demonstroval, co si pod tímto pojmem představit a autoritativně omezil čas všem přednášejícím:-) Původně měl blok moderovat doktor Balík, nicméně došlo ke změně a moderátorem se stal docent Holzer, který v obdobném duchu nedemokratického jednání pozměnil i chod odpolední konference:-) První přednášku nakonec po drobných úpravách prezentoval doktor Michal Kubát. Jeho projev se zaobíral semi-autoritativním režimem v Singapuru se zaměřením na postavení opozice. Další přednášky přednesli doktorandi z naší katedry – magistři Pavel Uhl a Pavel Hlaváček.
Téma konference bylo nadmíru zajímavé a zahrnovalo široké spektrum příkladů, které si pod pojmem vládnutí můžeme představit. Přednášky byly většinou velice zajímavé, a tak se jediným a téměř nepřekonatelným stresem pro nás studenty, jenž jsme se konference účastnili, stal oběd, který byl naplánován mezi jednotlivé bloky. Upřímně, jít na oběd s našimi vyučujícími a jinými kapacitami z oboru, byl pro nás v jednu chvíli téměř nepřekonatelný problém, zvlášť když na nás zbyl stůl vprostřed (tím pádem na něj šlo královsky vidět) a nudle v polívce byly dost dlouhé na to, aby vzniklo nepříjemné fopá ohraničené dusivým tichem. Doufám, že poslední odstavec mého komentáře ke konferenci nenarušil hodnověrnost celého mého veledíla:-)
Hezký den

autor: Barbora Winterová
autorka je studentkou Politologie a Bezpečnostních a strategických studií na FSS MU Brno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *