Roger Scruton: Západ a ti druzí – Globalizace a teroristická hrozba

Štítky:

Po 11. září se více než kdy jindy dostala na přetřes problematika uprchlíků, jejich integrace do naší Západní civilizace a začala vyvstávat otázka, zdali je islám ze své podstaty násilným náboženstvím. Nejen na tyto problémy se zaměřuje kniha Rogera Scrutona, jehož osoba je spjatá s komunistickou érou v Československu. Roger Scruton se podílel na bytových semnářích a na činnosti podzemní univerzity, jejímž cílem bylo vzdělávat hlavně ty, kterým bylo za bývalého režimu upřeno právo studovat

Roger Scruton se podílel na bytových semnářích a na činnosti podzemní univerzity, jejímž cílem bylo vzdělávat hlavně ty, kterým bylo za bývalého režimu upřeno právo studovat. Roger Scruton je také jedním ze zakladatelů Vzdělávací nanadace Jana Husa a členem Společnosti pro vědu a umění a PEN klubu. Autor je klasickým představitelem konzervatismu. Scruton vystudoval filozofii na Cambridge university.

Západní civilizaci se nejčastěji vyčítá universalismus, vývoz hodnot do míst, kde nemají tradici, a naše sebestřednost – ať se již hovoří o amerikanocentrismu nebo evropocentrismu – která nás nutí myslet si, že jsem něco víc, a že náš způsob života je jediný správný. Když se ale blíže zamyslíme nad evropocentrismem, nelze nezmínit výrok Rémiho Bragua z knihy Velikost i pokora kultur: „Mluvit o evropocentrismu je téměř oxymorón: žádná kultura se nepokládala za říší středu tak málo jako Evropa. Žádná kultura nebyla méně sebestředná, žádná se tolik nezajímala o ty druhé, nerozhlížela se tolik vedle sebe, nesnažila se vidět ty ostatní tak objektivně jako právě Evropa.“

Proč je tedy náš způsob života Muslimy tak často haněn? Teroristé v 21. století čím dál tím častěji nevyrůstají v muslimských státech, ale jsou to lidé, kteří vyrostli v Evropě nebo Spojených státech, lidé, kteří utekli z muslimských států, kde byly potlačovány jejich svobody a na Západě našli azyl. Otázku na toho téma si pokládá také Scruton. Proč tyto lidi nedokážeme integrovat? A proč se nakonec otáčí zády k místu, které je zachránilo před porušováním jejich lidských práv, útiskem a nemožností vyjádřit vlastní názor? Kniha je zajímavým vhledem do problematiky islámu, jeho možnostech a nemožnostech vytvořit institucionální struktury, který by zajistily demokratický vývoj a umožnily svobodné vyjádření myšlenek. Autor vysvětluje proč jakákoli světská vláda je v těchto zemích předem odsouzena k zániku a proč ani lidé jako Chomejní nikdy uspět nemohou. Také tvorba islámského práva je neméně komplikovaná a jeho základy se diametrálně liší od pojímání práva v naší civilizaci, i když výchozí pozice byla velmi podobná. I západní právo je odvozeno od Písma svatého.

Autor se také zaobírá myšlenkou, na jakých základech Západní civilizace stojí a z jakého důvodu je dle jeho mínění nebezpečné vytvářet superstáty jakými je Evropská Unie, která dle jeho názoru ničí klasickou teritoriální a národnostní identifikaci jednotlivých národů, která je základem stability naší civilizace.

Pro mě osobně kniha zformulovala odpovědi k mnoha sférám problematiky islámu a Západu, které jsem takto přehledně nikdy v žádné knize zatím nenašla. Text je psán esejistickou formou a poměrně jednoduchým způsobem odpovídá na složité otázky Huntingtonovského střetu civilizací, který je po 11. září jednou z nejuznávanějších teorií, k jejímž jednotlivým aspektům můžeme samozřejmě mít výhrady, ale konfliktní potenciál střetu Západu a muslimského světa popřít nemůžeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *