Bezpečnostní večery

Cílem Bezpečnostních večerů je prohloubit znalosti nejen studentů FSS MU o aktuální bezpečnostní problematice a rozšířit jejich obzory prostřednictvím přednášek a diskuzí s odborníky z bezpečnostní praxe i akademické sféry. V obecnější rovině má projekt přispívat k debatě o bezpečnostních problémech, k veřejné osvětě týkající se této problematiky a k popularizaci oboru bezpečnostních a strategických studií.

?>