O Security Outlines

Security Outlines jsou unikátním česko-slovenským projektem. Jedná se o portál přinášející reporty, komentáře, rozhovory, a především analýzy a studie témat spojených s bezpečností, domácí či zahraniční, a mezinárodně-politickými událostmi. Redakce se tak snaží v rámci České a Slovenské republiky přispět k odborné debatě, stejně jako k celospolečenské diskuzi a osvětě o otázkách bezpečnosti.

Security Outlines navazují na studentské projekty „Sekuritaci.cz – studentský portál (ne)jen o bezpečnosti“, později právě „Security Outlines – studentský portál o bezpečnosti,“ oba spojené s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Oficiálním vydavatelem textů je Security Outlines, z.s., a texty vycházejí pod Mezinárodním standardním číslem seriálové publikace ISSN 2533-4018.

Činnost portálu

Těžiště naší činnosti spočívá především v publikaci odborných článků, které dělíme do kategorií analytických reportů, komentářů a studií.

Stálicí naší publikační činnosti jsou pravidelné týdenní přehledy dění z vybraných oblastí (Blízký východ a severní Afrika, Euroatlantický prostor, Jižní Asie, Latinská Amerika, Postsovětský prostor, Subsaharská Afrika, Západní Pacifik a Kyberbezpečnost), vydávaných i ve formě podcastu SO Brief.

Naše portfolio doplňují i další formáty textů, jako rozhovory, eseje a Opinion Pieces.

Vedle publikační činnosti se redakce věnuje také popularizaci témat v širší veřejnosti skrze cyklus přednášek s experty nesoucí název „Bezpečnostní večery.“ Rovněž se podílela na pořádání několika odborných konferencí, jako byly studentské bezpečnostní konference ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha nebo populární konference o kyberbezpečnosti CyberCon, pořádaná Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Nejnovějším přírůstkem mezi našimi aktivitami je projekt podcastů, vycházející pod názvy SO Brief, věnující se aktuálnímu přehledu dění, a SO Debrief, detailněji rozebírající konkrétní problematiku s expertem na slovo vzatým.

Cíle

Primárním cílem Security Outlines je přiblížit bezpečnostní problematiku široké veřejnosti a svou činností přispět k odborné debatě o aktuálních bezpečnostních tématech a veřejné osvětě v této oblasti, jež je zdrojem častých dezinterpretací (zejm. v médiích). Snažíme se zaplnit mezeru v českých a slovenských odborných internetových periodicích s bezpečnostní tématikou, která je podle našeho názoru vysoce aktuální a relevantní, i když nadále často opomíjena.

Sekundárním ale neméně důležitým cílem je poskytnout studentům bezpečnostních studií a příbuzných oborů (zejm. mezinárodních vztahů případně politologie) a mladým expertům napříč Českou i Slovenskou republikou prostor k jejich vlastní publikační činnosti. Za tímto účelem jsme navázali spolupráci s Katedrou politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a Institutem politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Studenti bezpečnostních studií na těchto fakultách mají možnost absolvovat semestrální stáž v Security Outlines a mimo kvalitního feedbacku získat i kreditové ohodnocení. Program stáží je však otevřen i studentům dalších českých a slovenských vysokých škol.

Spolupráce s dalšími institucemi

Mimo pravidelnou spolupráci s NÚKIB se Security Outlines těší i spolupráci s předním českým výzkumným centrem, a to Asociací pro mezinárodní otázky (AMO). V rámci spolupráce s Centrem pro lidská práva a demokracii jsme pak uspořádali několik rozhovorů s význačnými českými osobnostmi – generálem Petrem Pavlem, akademikem a televizním moderátorem Václavem Moravcem nebo europoslancem a bývalým ministrem obrany i zahraničních věcí, Alexandrem Vondrou.

Současné vedení portálu

V čele Security Outlines v současnosti stojí tým lidí, který zastřešuje:

Mgr. et Mgr. Veronika Čáslavová, CEO Security Outlines (caslavova@securityoutlines.cz)

Mgr. Dávid Dinič, šéfredaktor Security Outlines (dinic@securityoutlines.cz)

Mgr. Tomáš Zwiefelhofer, projektový manažer a Idea Maker (zwiefelhofer@securityoutlines.cz)

Bývalí členové

Tento projekt by nebyl možný bez ochoty, snahy a odhodlání bývalých redaktorů a šéfredaktorů.

Bývalí šéfredaktoři:

Adam Sitko (září 2022 – srpen 2023), Martin Blecha (červenec 2021 – srpen 2022), Veronika Čáslavová (srpen 2020 – červenec 2021), Jiří Maixner (květen 2019 – srpen 2020), Jakub Maděránek (červen 2017 – květen 2019), Michael Myklín (srpen 2015 – červen 2017), Martin Brožík (září 2014 – srpen 2015), Juraj Nosál (srpen 2012 – září 2014), Michal Mádl (leden 2010 – srpen 2012), Barbora Winterová, Petr Kupka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *