O Security Outlines

„Security Outlines česko-slovenský portál o bezpečnosti, původně Sekuritaci.cz – studentský portál (ne)jen o bezpečnosti.“ Security Outlines je unikátní česko-slovenský projekt. Jedná se o portál přinášející reporty, komentáře, rozhovory, a především analýzy a studie témat spojených s bezpečností, domácí či zahraniční, a mezinárodně-politickými událostmi. Redakce se tak snaží v rámci České a Slovenské republiky přispět k odborné debatě, stejně jako k celospolečenské diskuzi a osvětě o otázkách bezpečnosti.

Činnost portálu

Těžiště naší činnosti spočívá především v publikaci článků s bezpečnostní tématikou. Tyto články jsou rozděleny do čtyř základních kategorií:

a) pravidelné a stručné týdenní shrnutí bezpečnostního a mezinárodně-politického dění z vybraných regionů (Euroatlantický prostor, Post-sovětský prostor, Blízký východ, Východní Asie, Jižní Asie, Afrika, Latinská Amerika, Moderní technologie a kyberbezpečnost);

b) analytické reporty o jednotlivých událostech v regionech;

c) komentáře zaměřující se na konkrétní aktuální bezpečnostní či mezinárodně-politická témata;

d) odborné studie zaměřené na vybranou bezpečnostní problematiku (podkategorie: konflikty, extremismus a terorismus, bezpečnostní politika, vojenství a strategie, ekonomika a energetika, právo a organizovaný zločin, politika, ostatní);

e) rozhovory s osobnostmi z akademické a profesionální praxe.

Kromě těchto hlavních kategorií publikujeme také další typy textů věnující se bezpečnosti (recenze, eseje nebo glosy).

Vedle publikační činnosti se redakce podílí na organizování pravidelných odborných a popularizačních přednášek na půdě FSS MU (cyklus Bezpečnostní večery), konferencí (např. studentské konference pořádané ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha, Bezpečnost na prahu nové dekády v roce 2011, studentská konference Bezpečnost v době neklidu v roce 2013 nebo konference CyberCon Brno v letech 2017 až 2020 pořádané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost), besed či diskusí.

Cíle

Primárním cílem tohoto projektu je přiblížit bezpečnostní  problematiku široké veřejnosti a svou činností přispět k odborné debatě o aktuálních bezpečnostních tématech a veřejné osvětě v této oblasti, jež je zdrojem častých dezinterpretací (zejm. v médiích). Snažíme se zaplnit mezeru v českých a slovenských odborných internetových periodicích s bezpečnostní tématikou, která je podle našeho názoru vysoce aktuální a relevantní, i když pořád často opomíjena.

Sekundárním, i když neméně důležitým cílem je poskytnout  studentům bezpečnostních a strategických studií a příbuzných oborů (zejm. mezinárodních vztahů případně politologie) prostor k jejich vlastní publikační činnosti. Portál přijímá návrhy příspěvků od všech studentů i odborníků, byť valná většina článků je tvořena především členy redakce (pro více informací viz sekce „Pro přispěvatele“). V neposlední řadě je naším cílem popularizovat svou činností obor bezpečnostní a strategická studia vyučovaný na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Kontakt:

Redakce: info@securityoutlines.cz

Organizační sekce: events@securityoutlines.cz

Bývalí členové

Tento projekt by nebyl možný bez ochoty, snahy a odhodlání bývalých redaktorů a šéfredaktorů (pro aktuální složení viz sekce “Redakce”).

Bývalí šéfredaktoři:

Veronika Čáslavová (srpen 2020 – červenec 2021), Jiří Maixner (květen 2019 – srpen 2020), Jakub Maděránek (červen 2017 – květen 2019), Michael Myklín (srpen 2015 – červen 2017), Martin Brožík (září 2014 – srpen 2015), Juraj Nosál (srpen 2012 – září 2014), Michal Mádl (leden 2010 – srpen 2012), Barbora WinterováPetr Kupka.

Bývalí redaktoři:

Kateřina Lišaníková, Ondřej Macháček, Michaela Klíčníková, Jan Skoch, Zuzana Gruberová, Tomáš Kaválek, Martina Ulmanová, Peter Števkov, Alena Hrušková, Barbora Jelínková, David Jehlička, Jan Ondrášek, Ján KapusňakZbyněk MoltašOndřej UrbánekViktor Vodák, David Rypel, Tomáš Zwiefelhofer, Daria Glukhova, Pavel Hanosek, Denis Jansta, Barbora Valíková, Kristýna Svrdlinová, Matyáš Bajer, Michaela Prucková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.