O Security Outlines

„Security Outlines – studentský portál o bezpečnosti, původně Sekuritaci.cz – studentský portál (ne)jen o bezpečnosti“ jsou původním projektem studentů bezpečnostních a strategických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) v Brně. Portál funguje již od roku 2007 a oficiálně vychází pod hlavičkou občanského sdružení „Centrum pro bezpečnostní a strategická studia“ (CBSS), které vydává také odborně recenzovaný časopis o radikalismu, extremismu a terorismu Rexter. Díky této spolupráci portál disponuje svým vlastním mezinárodním standardním číslem seriálové publikace ISSN 2533-4018 (dříve Sekuriťáci ISSN 1802-6710). Security Outlines jsou čistě neziskovým projektem a členové redakce vykonávají veškerou svou činnost bez nároku na finanční odměnu. Provozní náklady jsou hrazeny ze stipendijního programu FSS MU na podporu kulturní a spolkové činnosti.

Činnost portálu

Těžiště naší činnosti spočívá především v publikaci článků s bezpečnostní tématikou. Tyto články jsou rozděleny do čtyř základních kategorií:

a) pravidelné a stručné týdenní shrnutí bezpečnostního a mezinárodně-politického dění z vybraných regionů (Euroatlantický prostor, Post-sovětský prostor, Blízký východ, Východní Asie, Jižní Asie, Afrika, Latinská Amerika, Moderní technologie a kyberbezpečnost);

b) analytické reporty o jednotlivých událostech v regionech;

c) komentáře zaměřující se na konkrétní aktuální bezpečnostní či mezinárodně-politická témata;

d) odborné studie zaměřené na vybranou bezpečnostní problematiku (podkategorie: konflikty, extremismus a terorismus, bezpečnostní politika, vojenství a strategie, ekonomika a energetika, právo a organizovaný zločin, politika, ostatní);

e) rozhovory s osobnostmi z akademické a profesionální praxe.

Kromě těchto hlavních kategorií publikujeme také další typy textů věnující se bezpečnosti (recenze, eseje nebo glosy).

Vedle publikační činnosti se redakce podílí na organizování pravidelných odborných a popularizačních přednášek na půdě FSS MU (cyklus Bezpečnostní večery), konferencí (např. studentské konference pořádané ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha, Bezpečnost na prahu nové dekády v roce 2011, studentská konference Bezpečnost v době neklidu v roce 2013 nebo konference CyberCon Brno 2017 pořádané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost), besed či diskusí.

Cíle

Primárním cílem tohoto projektu je přiblížit bezpečnostní  problematiku široké veřejnosti a svou činností přispět k odborné debatě o aktuálních bezpečnostních tématech a veřejné osvětě v této oblasti, jež je zdrojem častých dezinterpretací (zejm. v médiích). Snažíme se zaplnit mezeru v českých a slovenských odborných internetových periodicích s bezpečnostní tématikou, která je podle našeho názoru vysoce aktuální a relevantní, i když pořád často opomíjena.

Sekundárním, i když neméně důležitým cílem je poskytnout  studentům bezpečnostních a strategických studií a příbuzných oborů (zejm. mezinárodních vztahů případně politologie) prostor k jejich vlastní publikační činnosti. Portál přijímá návrhy příspěvků od všech studentů i odborníků, byť valná většina článků je tvořena především členy redakce (pro více informací viz sekce „Pro přispěvatele“). V neposlední řadě je naším cílem popularizovat svou činností obor bezpečnostní a strategická studia vyučovaný na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Kontakt:

info@securityoutlines.cz

events.sec.outlines@gmail.com (organizace akci a přednášek)

Bývalí členové

Tento projekt by nebyl možný bez ochoty, snahy a odhodlání bývalých redaktorů a šéfredaktorů (pro aktuální složení viz sekce “Redakce”).

Bývalí šéfredaktoři:

Jakub Maděránek (červen 2017 – květen 2019), Michal Myklín (srpen 2015 – červen 2017), Martin Brožík (září 2014 – srpen 2015), Juraj Nosál (srpen 2012 – září 2014), Michal Mádl (leden 2010 – srpen 2012), Barbora WinterováPetr Kupka.

Bývalí redaktoři:

Kateřina Lišaníková, Ondřej Macháček, Michaela Klíčníková, Jan Skoch, Zuzana Gruberová, Tomáš Kaválek, Martina Ulmanová, Peter Števkov, Alena Hrušková, Barbora Jelínková, David Jehlička, Jan Ondrášek, Ján KapusňakZbyněk MoltašOndřej UrbánekViktor Vodák, David Rypel, Tomáš Zwiefelhofer, Daria Glukhova, Pavel Hanosek, Denis Jansta, Barbora Valíková, Kristýna Svrdlinová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *