Redakce

Adam Sasinek

Posted 1 articles
Redaktor sekcie Západného Paficiku. Študent bakálarskeho štúdia Medzinárodných vzťahov a európskych študií. Zaujíma sa o Európsku úniu a regióny východnej Ázie a Tichomoria.

Adam Frolík

Posted 3 articles
Stážista.

Albert Fuchs

Posted 1 articles
Stážista.

Alena Nagyová

Posted 3 articles
Redaktorka v sekci Západní Pacifik. Absolventka bakalářského oboru Bezpečnostních a strategických studií s Mezinárodními vztahy na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se především na oblast Jihočínského moře a na vliv Čínské lidové republiky v afrických zemích.

Barbora Novotná

Posted 3 articles
Bára Novotná je stážistka v Security Outlines. Studuje první ročník magisterských bezpečnostních studií na FSV UK a zaměřuje se na Blízký východ a OSN.

Ondřej Čábelka

Posted 25 articles
Člen organizační sekce a redakce SO. Absolvent bakalářských oborů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy. Magisterský student oboru Bezpečnostní a strategická studia.

Christopher Jakoubek

Posted 3 articles
Stážista

Danila Naumov

Posted 1 articles
Stážista

Dávid Dinič

Posted 3 articles
Vedúci sekcie Euroatlantický prostor. Študent magisterského programu Medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa najmä o medzinárodné konflikty, zbrane hromadného ničenia a kontrolu zbrojenia.

Hana Drahokoupilová

Posted 1 articles
Korektorka. Redaktorka sekce Latinské Ameriky.

Ema Cyprianová

Posted 1 articles
Redaktorka sekcie Južnej Ázie. Študentka bakalárskeho odboru medzinárodných vzťahov na FSS MU. Zaujíma sa o región Blízkeho východu a Afganistan.

Erik Kobyliak

Posted 3 articles
Redaktor. Študent bakalárskych oborov Evropská studia a Veřejná a sociální politika a lidské zdroje na Masarykovej Univerzite.

Filip Banáš

Posted 12 articles
Redaktor. Student bakalářské kombinace bezpečnostních a strategických studií a žurnalistiky. Zaměřuje se především na mezistátní vztahy v regionu Kaspického moře a vnitřní bezpečnostní dynamiku Islámské republiky Írán.

Filip Štěpán

Posted 3 articles
Redaktor. Zaměřuje se především na konflikty v Africe a politický extremismus.

Anna Francová

Posted 0 articles
Korektorka.

Gréta Birošová

Posted 1 articles
Redaktorka sekce Západní Pacifik. Studentka oboru Mezinárodní vztahy se specializací na asijská studia (MUP). Zabývá se o státní bezpečnost a mezinárodní konflikty.

Jakub Ježek

Posted 0 articles

Jakub Zavřel

Posted 4 articles
Student bakalářských oborů strategická a bezpečnostní studia a žurnalistika. Zaměřuje se především na problematiku informační války a dezinformací s cílem vytvořit účinná obranná opatření v ČR. Dále se věnuje činnosti zpravodajských služeb, migraci a částečně terorismu.

Jan Míček

Posted 6 articles
Vedoucí sekce Postsovětský prostor. Student bakalářského programu Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy. Zabývá se bezpečnostními tématy především v postsovětském prostoru a střední Evropě se zaměřením na roli Ruské federace. Během českého předsednictví v Radě Evropské unie působil jako stážista na Stálém zastoupení ČR při EU na Oddělení společné zahraniční a bezpečnostní politiky v politicko-vojenské pracovní skupině a ad hoc pracovní skupině pro obranný průmysl.

Júlia Banášová

Posted 0 articles
Korektorka.

Jan Zahradník

Posted 0 articles
Stážista

Karel Pešek

Posted 3 articles
Redaktor. Student magisterského stupně oboru Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Absolvent bakalářského studia Bezpečnostních a strategických studií a Evropských studií na FSS MUNI. Zaměřuje se na ochranu měkkých cílů a organizovaný zločin.

Kristýna Drmotová

Posted 5 articles
Zástupkyně šéfredaktora. Vedoucí sekce Západní Pacifik. Absolventka magisterského programu Bezpečnostní a strategická studií. Primárně se zajímá o problematiku jihovýchodní a východní Asie.

Leona Hájková

Posted 2 articles
Redaktorka. Absolventka bakalářského oboru Mezinárodní vztahy - teritoriální studia se zaměřením na Rusko a postsovětský blok na FF ZČU. V současnosti studentka magisterského oboru Bezpečnostní a strategická studia. Zaměřuje se nejvíce na Rusko a Střední Asii.

Martin Machorek

Posted 2 articles
Redaktor sekce Západní Pacifik. Student bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se primárně na bezpečnostní souvislosti v regionu východní Asie a zahraniční i domácí politiku Číny.

Martin Blecha

Posted 11 articles
V letech 2021-2022 šéfredaktor. Absolvent magisterského oborů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

Matěj Marek

Posted 13 articles
Podcaster. Student Bezpečnostních a strategických studií a Politologie. Matěj je člen organizační sekce SO, kde zodpovídá za Bezpečnostní večery. Tématicky se zaměřuje především na Blízký a Střední východ, terorismus a studium arabštiny.