Redakce

Adam Sasinek

Posted 1 articles
Sekce Západního Pacifiku. Absolvent studijního programu Mezinárodních vztahů a evropských studií na Masarykově univerzitě. Jeho specializací je Evropská unie a regiony východní Asie a Tichomoří.

Alan Laifer

Posted 1 articles
Sekce Subsaharské Afriky. Študent európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Univerzite Komenského v Bratislave. Zaujíma sa o témy medzinárodnej bezpečnosti a energetickej politiky. Vo voľnom čase sa venuje učeniu cudzích jazykov.

Alena Nagyová

Posted 5 articles
Sekce Západního Pacifiku. Studentka magisterského studia International Affairs na Linnaeus University ve Švédsku. Absolventka stáží na Velvyslanectví ČR v Zambii a Blue Book stáže na Zastoupení Evropské komise v Praze. Zaměřuje se především na autoritářské režimy a vliv Číny v mezinárodním prostředí.

Tomáš Bárta

Posted 3 articles
Podcaster. Tomáš Bárta je studentem magisterského programu Bezpečnostní a strategická studia FSS MUNI. V rámci studia se zaměřuje na bezpečnostní politiku ČR, připravenost obyvatelstva na obranu, krizové řízení a agendu civilního držení legálních střelných zbraní. Ze studia mezinárodních vztahů pak na oblast MENA.

Martin Čeřovský

Posted 1 articles
Sekce Blízkého východu a severní Afriky. Student magisterských programů War and Peace studies a Evropská unie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na Izrael a vztahy mezi Saúdskou Arábií a Íránem.

Dávid Dinič

Posted 3 articles
Šéfredaktor. Vedoucí sekce Euroatlantický prostor. Vystudoval program Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Jeho hlavní specializací jsou mezinárodní konflikty, zbraně hromadného ničení a kontrola zbrojení.

Michaela Doležalová

Posted 1 articles
Vedoucí sekce Kyberbezečnost. Absolventka programu Bezpečnost a informační technologie na Masarykově univerzitě. Odborný rozhled si doplňuje studiem Bezpečnostních a strategických studií a Mezinárodních vztahů, rovněž na Masarykově univerzitě. Její specializací je kyberbezpečnost a bezpečnostní otázky týkající se Dálného a Blízkého východu.

Erik Kobyliak

Posted 4 articles
Sekce Subsaharské Afriky. Absolvent programu Mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě. Specializuje se především na region Latinské Ameriky.

Filip Banáš

Posted 13 articles
Sekce Postsovětského prostoru. Student magisterského programu Bezpečnostních a strategických studií na Masarykově univerzitě. Zabývá se především mezistátními vztahy v oblasti Jižního Kavkazu a vnitřní bezpečnostní dynamikou států Írán a Irák.

Jan Míček

Posted 10 articles
Vedoucí sekce Postsovětského prostoru. Své magisterské studium programu Bezpečnostní a strategická studia doplnil o dodatečné bakalářské studium Ruských studií a Politologie. Zabývá se bezpečnostními tématy především v postsovětském prostoru a střední Evropě se zaměřením na roli Ruské federace. Během českého předsednictví v Radě Evropské unie působil jako stážista na Stálém zastoupení ČR při EU na Oddělení společné zahraniční a bezpečnostní politiky v politicko-vojenské pracovní skupině a ad hoc pracovní skupině pro obranný průmysl.

Jaroslav Maxa

Posted 2 articles
Sekce Západního Pacifiku. Student magisterského oboru Bezpečnostní studia, specializace Strategická a válečná studia na FSV UK. Zabývá se především obranným plánováním a konvenčním odstrašením v Evropě a Východní Asii.

Júlia Banášová

Posted 0 articles
Korektorka.

Karel Pešek

Posted 3 articles
Sekce Postsovětského prostoru. Akademický pracovník Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany v Brně, kde současně studuje doktorský studijní program Teorie obrany státu na Fakultě vojenského leadershipu. Absolvent bakalářského i magisterského programu Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Ve vědecké oblasti se zaměřuje primárně na nové trendy ve zpravodajství, strukturované metody zpravodajské analýzy a geograficky na oblast postsovětského prostoru.

Kristýna Drmotová

Posted 5 articles
Vedoucí sekce Západní Pacifik. Absolventka magisterského programu Bezpečnostní a strategická studií. Primárně se zajímá o problematiku jihovýchodní a východní Asie.

Martin Machorek

Posted 4 articles
Zástupce šéfredaktora. Sekce Západního Pacifiku. Background v oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnostních a strategických studiích (Masarykova univerzita). Zaměřuje se primárně na bezpečnostní souvislosti v regionu východní Asie a zahraniční i domácí politiku Číny.

Adam Mazúch

Posted 3 articles
Sekce Euroatlantického prostoru. Student magisterského programu Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě v Brně. Zajímá se především o hybridní působení a organizovaný zločin.

Michaela Mildorfová

Posted 5 articles
Vedoucí sekce Blízkého východu a severní Afriky. Absolventka magisterského oboru Bezpečnostní studia na FSV Univerzity Karlovy. Zaměřuje se především na státy Blízkého východu a energetickou bezpečnost.

Natálie Vrbinčíková

Posted 2 articles
Sekce Jižní Asie. Své vzdělání v programech Bezpečnostní a strategická studia a Psychologie na Masarykově univerzitě si doplňuje o program Teorie a praxe trestního a správního procesu na Právnické fakultě téže univerzity.

Petra Kyrinovičová

Posted 2 articles
Sekce Postsovětského prostoru. Studentka studijních programů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. Regionálně se věnuje především oblasti střední Asie a jižního Kavkazu.

Richard Oubělický

Posted 2 articles
Sekce Euroatlantického prostoru. Student Bezpečnostních a strategických studií a Mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se především na otázky vlivu moderních technologií na ozbrojené konflikty a soupeření v mezinárodním prostředí. Kromě Euroatlantického prostoru se regionálně věnuje také otázkám týkajícím se Číny.

Valentyn Shkriba

Posted 3 articles
Sekce Postsovětského prostoru. Valentyn Shkriba is a Ukrainian master's student in Security Studies at Charles University in Prague, Czech Republic. He received his first master's degree in Slovakia in 2023. His academic interests include energy security, ontological security, Central and Eastern Europe, Ukraine, and Ukrainian-Russian relations. Currently, Valentyn works at the research center "Ukraine in a Changing Europe" at the Institute of International Studies of the Faculty of Social Sciences of Charles University.

Simona Nikoléniová

Posted 8 articles
Sekce Euroatlantického prostoru. Absolventka bakalářských studijních programů Bezpečnostní a strategická studia a Politologie při Masarykově univerzitě. V současnosti pokračuje studiem magisterského programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost.

Stanislav Šturdík

Posted 10 articles
Vedoucí sekce Subsaharské Afriky. Student magisterského programu Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Absolvent stáží na Veľvyslanectve SR v Nairobi a ve Výbore NR SR pre obranu a bezpečnost. Regionálně se zaměřuje především na Africký roh, dále také na rostoucí soft power Zálivových států.

Štěpánka Šťastníková

Posted 2 articles
Sekce Euroatlantického prostoru. Studentka magisterského oboru Bezpečnostní studia na FSV Univerzity Karlovy. Zaměřuje se hlavně na vztah mezi bezpečností a genderem a civilně-vojenské vztahy.

Klára Šubíková

Posted 8 articles
Vedoucí sekce Jižní Asie. Absolventka bakalářských oborů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. Zajímá se o problematiku Blízkého a Středního východu.

Theodor Šulc

Posted 4 articles
Sekce Subsaharské Afriky. Student magisterského oboru Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Zajímá ho především oblast bývalých britských kolonií v Africe a vzestup nových globálních hráčů, což souvisí se zaměřením jím absolvovaného bakalářského oboru Mezinárodní vztahy: Britská a americká teritoriální studia.

Michaela Tichá

Posted 3 articles
Podcaster. Michaela Tichá v současnosti studuje magisterský obor Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě v Brně a aktivně působí jako pomocná akademická síla na katedře politologie. Své odborné znalosti rozšiřuje účastí na Bezpečnostní akademii pořádané Centrem pro informovanou společnost v Praze.

Veronika Zwiefelhofer Čáslavová

Posted 22 articles
Výkonná ředitelka. Doktorandka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Absolventka magisterských studijních programů Bezpečnostní a strategická studia a Mezinárodní vztahy. Odborně se věnuje obchodování s lidmi, problematice mezinárodní trestní spravedlnosti v kontextu řešení konfliktů a geopolitickému soupeření. Regionálně se zabývá především Afrikou a frankofonními regiony. Visiting Resident Fellow v HORN International Institute for Strategic Studies.