Redakce

Adam Sasinek

Posted 1 articles
Redaktor sekcie Západného Paficiku. Študent bakálarskeho štúdia Medzinárodných vzťahov a európskych študií. Zaujíma sa o Európsku úniu a regióny východnej Ázie a Tichomoria.

Alena Nagyová

Posted 4 articles
Redaktorka v sekci Západní Pacifik. Absolventka bakalářského oboru Bezpečnostních a strategických studií s Mezinárodními vztahy na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se především na oblast Jihočínského moře a na vliv Čínské lidové republiky v afrických zemích.

Giulia Bellabarba

Posted 0 articles
Intern

Martin Čeřovský

Posted 1 articles
Redaktor

Dávid Dinič

Posted 4 articles
Šéfredaktor. Vedúci sekcie Euroatlantický prostor. Študent magisterského programu Medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Zaujíma sa najmä o medzinárodné konflikty, zbrane hromadného ničenia a kontrolu zbrojenia.

Emma Dvorščáková

Posted 1 articles
Stážistka. Študentka magisterského programu Bezpečnostné štúdia na Univerzite Mateja Bela v Bánskej Bystrici.

Ema Cyprianová

Posted 1 articles
Redaktorka sekcie Južnej Ázie. Študentka bakalárskeho odboru medzinárodných vzťahov na FSS MU. Zaujíma sa o región Blízkeho východu a Afganistan.

Erik Kobyliak

Posted 3 articles
Redaktor. Študent bakalárskych oborov Evropská studia a Veřejná a sociální politika a lidské zdroje na Masarykovej Univerzite.

Filip Banáš

Posted 13 articles
Student magisterského programu Bezpečnostních a strategických studií na FSS MUNI. Zabývá se především mezistátními vztahy v oblasti Jižního Kavkazu a vnitřní bezpečnostní dynamikou států Írán a Irák.

Filip Štěpán

Posted 3 articles
Redaktor. Zaměřuje se především na konflikty v Africe a politický extremismus.

Gréta Birošová

Posted 1 articles
Redaktorka sekce Západní Pacifik. Studentka oboru Mezinárodní vztahy se specializací na asijská studia (MUP). Zabývá se o státní bezpečnost a mezinárodní konflikty.

Jakub Zavřel

Posted 4 articles
Student bakalářských oborů strategická a bezpečnostní studia a žurnalistika. Zaměřuje se především na problematiku informační války a dezinformací s cílem vytvořit účinná obranná opatření v ČR. Dále se věnuje činnosti zpravodajských služeb, migraci a částečně terorismu.

Jan Míček

Posted 7 articles
Vedoucí sekce Postsovětský prostor. Student migisterského programu Bezpečnostní a strategická studia a bakalářského programu Ruská studia a Politologie. Zabývá se bezpečnostními tématy především v postsovětském prostoru a střední Evropě se zaměřením na roli Ruské federace. Během českého předsednictví v Radě Evropské unie působil jako stážista na Stálém zastoupení ČR při EU na Oddělení společné zahraniční a bezpečnostní politiky v politicko-vojenské pracovní skupině a ad hoc pracovní skupině pro obranný průmysl.

Jaroslav Maxa

Posted 1 articles
Redaktor

Júlia Banášová

Posted 0 articles
Korektorka.

Karel Pešek

Posted 3 articles
Redaktor. Student magisterského stupně oboru Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Absolvent bakalářského studia Bezpečnostních a strategických studií a Evropských studií na FSS MUNI. Zaměřuje se na ochranu měkkých cílů a organizovaný zločin.

Kristýna Drmotová

Posted 5 articles
Zástupkyně šéfredaktora. Vedoucí sekce Západní Pacifik. Absolventka magisterského programu Bezpečnostní a strategická studií. Primárně se zajímá o problematiku jihovýchodní a východní Asie.

Leona Hájková

Posted 2 articles
Redaktorka. Absolventka bakalářského oboru Mezinárodní vztahy - teritoriální studia se zaměřením na Rusko a postsovětský blok na FF ZČU. V současnosti studentka magisterského oboru Bezpečnostní a strategická studia. Zaměřuje se nejvíce na Rusko a Střední Asii.

Martin Machorek

Posted 2 articles
Redaktor sekce Západní Pacifik. Student bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se primárně na bezpečnostní souvislosti v regionu východní Asie a zahraniční i domácí politiku Číny.

Matěj Marek

Posted 13 articles
Podcaster. Student Bezpečnostních a strategických studií a Politologie. Matěj je člen organizační sekce SO, kde zodpovídá za Bezpečnostní večery. Tématicky se zaměřuje především na Blízký a Střední východ, terorismus a studium arabštiny.

Michaela Mildorfová

Posted 4 articles
Redaktorka. Studentka magisterského oboru Bezpečnostní studia na FSV UK. Zaměřuje se především na státy Blízkého východu a energetickou bezpečnost.

Natálie Vrbinčíková

Posted 1 articles
Redaktorka sekce Jižní Asie. Studentka bakalářských oborů Psychologie a Bezpečnostní a strategická studia na Masarykově univerzitě.

Petra Kyrinovičová

Posted 1 articles
Redaktorka

Richard Oubělický

Posted 1 articles
Redaktor sekce Euroatlantického prostoru. Student Bezpečnostních a strategických studií a Mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě. Zaměřuje se především na otázky vlivu moderních technologií na ozbrojené konflikty a soupeření v mezinárodním prostředí. Kromě Euroatlantického prostoru se regionálně věnuje také otázkám týkajícím se Číny.

Valentyn Shkriba

Posted 1 articles
Intern. Valentyn Shkriba is a Ukrainian master's student in Security Studies at Charles University in Prague, Czech Republic. He received his first master's degree in Slovakia in 2023. His academic interests include energy security, ontological security, Central and Eastern Europe, Ukraine, and Ukrainian-Russian relations. Currently, Valentyn works at the research center "Ukraine in a Changing Europe" at the Institute of International Studies of the Faculty of Social Sciences of Charles University.

Simona Nikoléniová

Posted 8 articles
Podcasterka. Redaktorka v sekcii Euroatlantický priestor. Členka Organizačnej sekcie, organizuje Bezpečnostné večery. Absolventka bakalárskeho stupňa odborov Bezpečnostné a strategické štúdiá a Politológia na FSS MU. Študentka magisterského programu Medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť.

Stanislav Šturdík

Posted 8 articles
Vedúci sekcie Subsaharská Afrika. Študent magisterského odboru medzinárodné vzťahy na FSS MUNI. Absolvent stáží na Veľvyslanectve SR v Nairobi a vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť.

Štěpánka Šťastníková

Posted 1 articles
Redaktorka v sekci Euroatlantický prostor. Studentka bakalářského oboru Politologie a Mezinárodní vztahy na FSV UK. Zaměřuje se primárně na vztah mezi bezpečností a genderem.