Spojené kráľovstvo vždy bolo, je a snáď aj zostane veľmocou, ktoré má vo svetovom merítku silné slovo. Jeho mocenské tendencie vychádzajú z jeho dlhej a bohatej histórie. O tom, že história Spojeného kráľovstva je naozaj pestrá sa presvedčíme v tomto článku, kde nahliadneme na zaujímavú…