Zapoj se

Security Outlines – československý portál o bezpečnosti, nabízí několik možností, jak se do fungování redakce zapojit. Novým zájemcům v současnosti doporučujeme využít program stáží. Zároveň nabízíme možnost externím přispěvatelům, expertům z praxe a odbornům na daná témata publikovat své texty příležitostně.

Náš portál disponuje vlastním mezinárodním standardním číslem seriálové publikace: ISSN 2533-4018.

Externí přispěvatelé

Experti z praxe a odborníci na daná témata mají možnost své texty na našem portálu příležitostně publikovat formou komentářů či Opinion Pieces. Stejně tak je možné domluvit se i na psané formě rozhovoru či účasti v podcastu Debrief.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat skrze info@securityoutlines.cz.

Program stáží

Od roku 2021 jsme navázali spolupráci s Katedrou politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) a Institutem politických studií Univerzity Karlovy (IPS UK). Studenti bezpečnostních studií na těchto univerzitách tak mohou využít kreditově ohodnocené stáže v rámci Security Outlines.

Pro studenty FSS MU se nabídka stáže vztahuje na magisterský i bakalářský stupeň. Spolupráce s IPS UK funguje pouze na úrovni magisterské. Stáže jsou standardně navázány na podzimní/zimní a jarní/letní semestr. Program stáží je však otevřen i studentům dalších českých a slovenských vysokých škol, prozatím bez možnosti kreditového ohodnocení. Pro více informací o vyhlášení výběrových řízení pro stážisty pro nadcházející semestr sledujte pravidelně naše webové stránky a sociální sítě.

V případě otázek se zájemci mohou obracet na internship@securityoutlines.cz.

Jaká témata pokrýváme?

Redakce Security Outlines je tvořena sedmi regionálními sekcemi:

  • Blízký východ a severní Afrika
  • Euroatlantický prostor
  • Jižní Asie
  • Latinská Amerika
  • Postsovětský prostor
  • Subsaharská Afrika
  • Západní Pacifik

Tematicky se věnujeme tradičním hard-security tématům spojených s vojenstvím, bezpečnostní a obranou politikou, terorismem a extremismem, stejně jako tématům migrace, organizovaného zločinu, kybernetické, energetické a environmentální bezpečnosti.