Mise krizového managementu jsou v post-studenoválečném světě stále potřebnější a žádanější. Následující text se zabývá analýzou mise krizového managementu v Kongu, která proběhla pod taktovkou Evropské unie a podporovala tou dobou již působící misi OSN. Analyzuje její přípravu i průběh a následně…

Afrika je známá svými krvavými konflikty o suroviny. Další prací, jenž se na problematiku konfliktů o suroviny v Africe zabývá pro Vás zpracovali Jiří Suchánek a Eva Macková. Konflikt v Demokratické republice Kongo (DRC, dříve Zair) byl především ve své druhé fázi největším konfliktem v dějinách moderní Afriky a někdy bývá označován jako africká „první světová válka“. Za cíl této studie si autoči vytyčili zjistit, jakou roli hrály nerostné suroviny a další přírodní zdroje v posledních dvou desetiletích, a především pak v druhé konžské válce i v současnosti.