Internet se stal běžnou součástí života většiny subjektů dnešní společnosti, teroristické skupiny nevyjímaje. Valná většina z nich má své vlastní internetové stránky, a tak je zkoumání vztahu terorismu a internetu jako specifického média nepochybně relevantním tématem pro bezpečnostní studia. Následující…

Článek Viktora Vodáka je prvním ze série článků, v nichž chceme přiblížit a popsat některé fenomény, momenty a instituty, které lze obecně zařadit do Mezinárodního práva veřejného. Většinou se články dotýkají mezinárodního trestního práva, mezinárodních soudních tribunálů a mezinárodní spravedlnosti, zasahují…