Situácia na turecko-sýrskom pohraničí v posledných týždňoch eskalovala do napätej krízy, ktorá má dosah nie len na priamych aktérov konfliktu, ale aj na ich spojencov a medzinárodnú scénu. Aby sme boli schopní porozumieť súčasnému vývoju udalostí v tomto obzvlášť komplikovanom regióne, je potrebné k nim pristupovať…

,,Silní robia čo môžu, a slabí trpia čo musia.“ (Michael Yahuda, 2013). Juhočínske more je priesečníkom záujmov ekonomických, vojenských, politických, a v neposlednom rade prestížnych. Kto ho ovláda, dosiahol víťazstvo v geopolitickom spore rozdúchavanom Čínou, ktorá si bez vážnejšieho ohľadu na suverenitu ostatných štátov…

,,War is not a rationale foreign policy option for anyone in this world, but an ignored risk will be very expensive and dangerous.” (Chen 2019) ,,We can´t predict the best decision but we can prevent the worst scenario within complicated…