Vojna na Ukrajine priniesla nečakanú kombináciu budovania zákopov, rozsiahleho nasadenia delostrelectva a masových útokov dronov. Tento konflikt zároveň výrazne zmenil bezpečnostnú situáciu v Európe, čo malo za následok zvýšenie investícií do obrany európskych štátov. V akom stave sú v súčasnosti…