V rámci tohto reportu budú priblížené udalosti thajských protestov prebiehajúcich v rokoch 2020 až 2022. Predstavené sú aj dôvody napätia v thajskej spoločnosti, ktoré spôsobujú jej dlhodobú polarizáciu a živnú pôdu pre demonštrácie. Text ďalej poskytuje vhľad do aktuálneho diania a budúcich vyhliadok tohto študentského hnutia….

Druhá světová válka a rozmach totalitních systémů v celé Evropě započaly zájem společenských věd o náchylnost společnosti a jedince k nesvobodě. Základní otázka zněla, jak se civilizované společnosti stane, že přestane respektovat základní demokratické hodnoty. Objevily se teorie, že sklon k totalitnímu…