V rámci tohto reportu budú priblížené udalosti thajských protestov prebiehajúcich v rokoch 2020 až 2022. Predstavené sú aj dôvody napätia v thajskej spoločnosti, ktoré spôsobujú jej dlhodobú polarizáciu a živnú pôdu pre demonštrácie. Text ďalej poskytuje vhľad do aktuálneho diania a budúcich vyhliadok tohto študentského hnutia….

Sotva v Indonésii nedobrovolně skončil takzvaný Orde Baru (Suhartův režim), o němž podrobněji pojednává předchozí článek o nejlidnatější muslimské zemi, nastala řada rozličných změn, včetně těch ekonomických. Jejich nutnost byla ostatně bezprostřední rozbuškou změn demokratizačních. V současnosti je též díky nim…