Post-sovětská Gruzie zažila dvě série konfliktů s Abcházií a Jižní Osetií, které zůstávají nevyřešeny dodnes. Budování gruzínské státnosti během získávání nezávislosti se ukázalo být hrozbou různým minoritním skupinám žijících na území bývalé Gruzínské sovětské socialistické republiky. Sovětský odkaz, vlna nacionalistických ideologií a…

Georgia The first conference day belonged to Georgian guests and their speeches about political challenges in Georgia. Tornike Metreveli – Vice President of Youth Atlantic Treaty Organization, columnist of weekly magazine Tabula “Country Profile” After the initial phase of introducing…