Rozhovor s vedoucím Katedry politologie byl pořízen krátce po zahájení semestru, avšak z technických důvodů nemohl být uveřejněn dříve. Aktuálnost odpovědí doc. Balíka však přesto zůstává neměnná, v případě dotazu na krajské volby si alespoň čtenáři mohou ověřit, do jaké míry byly predikce šéfa brněnských politologů správné.