Vzťah medzi demokratickým štátnym zriadením a vojnou je jednou z najdiskutovanejších tém v odbore medzinárodné vzťahy. Zatiaľ čo podľa niektorých sú demokracie preukázateľne menej náchylné používať vojnu ako nástroj zahraničnej politiky, iní toto tvrdenie odmietajú a oponujú mu radou protiargumentov. V tejto eseji sa pridávam…