Vzťah medzi demokratickým štátnym zriadením a vojnou je jednou z najdiskutovanejších tém v odbore medzinárodné vzťahy. Zatiaľ čo podľa niektorých sú demokracie preukázateľne menej náchylné používať vojnu ako nástroj zahraničnej politiky, iní toto tvrdenie odmietajú a oponujú mu radou protiargumentov. V tejto eseji sa pridávam…

Od úmrtia Christophera Hitchensa, britsko-amerického spisovateľa a novinára,  uplynulo už skoro pol roka. Jeho smrť neznamenala len koniec Hitchensovej vždy pôsobivej a kontroverznej publikačnej činnosti, ale aj záver polemiky s jeho nemenej kontroverzným a brilantným bratom Petrom. S tým sa Christopher dostával do sporu…