Štúdia sa venuje problematike obmedzenia slobody slova v demokracii ako prostriedku ochrany demokracie. Konkrétne sa zameriava na popieranie holokaustu a jeho postihovania v Nemecku a Rakúsku. Práca porovnáva právnu úpravu oboch krajín a ilustruje problematiku trestného stíhania na konkrétnych prípadoch „popieračov“ holokaustu. Práca poukazuje na…