Semestr podzim 2008 jsme studentům FSS zpestřovali nejen promítáním filmů, ale především pořádáním veřejně-osvětových besed a diskusí s hosty, jejichž profese je úzce spjata s tématy pokrývající oblast zájmu bezpečnostních studií. Hned prvním z nich byl odborník na násilnou kriminalitu, vrchní komisař kapitán Miloslav Jedlička, který nám po přednášce poskytl obsáhlý rozhovor. V průběhu interview se dotkl mnoha známých, ale i méně známých témat, která jsou pro vaší větší přehlednost doplněny o webové odkazy, na nichž získáte detailní informace o nakousnuté problematice. Pro větší autenticitu předkládáme rozhovor v plné šíři.

Miloslav Jedlička: „Kdysi jsme museli dělat daktyloskopii ručně a identifikovalo se po telefonu!“