Pokračování mého pobytu v Moskvě se táhlo v duchu byrokratického zápasu. Hned první den v jazykové škole se řešila registrace nás cizinců studentů pro moskevskou milici, vyřízení vstupních kartiček do Institutu a rozřazovací test. Dlužno dodat, že na konci dne jsem neměla ani kartičku, ani registraci a jak se později ukázalo i můj test někdo ztratil.

Školní rok se přes Vánoce přehoupnul do zkouškového období, které přináší nejen biflování ze sešitů a probdělé noci nad knihami, ale také úvahy o dalším semestru, neboť zahájení registrace předmětů se blíží…
Celý cirkus předmětů začíná na FSS 26. 1., takže času opravdu už mnoho nezbývá, zvlášť když jediného, čeho je teď opravdu hodně jsou nedodělané zápočty, odmítnuté seminárky a plánované zkoušky.
Proto tu jsou vaši sekuriťáci, kteří vám s výběrem předmětů pomohou…