Sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti a prof. Michael Benes (RMIT University Melbourne)    vyhlašují 4. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie – sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – prevence rizikového chování  …

Přinášíme vám informace o právě vyhlášené studentské soutěži Benes Award 2010. Účastí nejenže obohatíte svůj profesní životopis a získáte cenné zkušenosti, ale budete moci přednášet elitě české sociologie v jednom z nejkrásnějších koutů České republiky – v historickém Vranově nad Dyjí.

Příspěvek původně vyšel na blogu Romana Vida, s jehož laskaým svolením jsme jej zde mohli uvést.

Irák 2007. K jedné z tamních vesnic se blíží skupinka mužů v amerických vojenských uniformách. Všichni jsou ozbrojeni. Ale ne všichni jsou vojáky. Je mezi nimi i sociální vědec – kulturní antropolog, který byl na tuto misi vyslán americkou vládou v rámci tažení proti terorismu (tzv. war on terror). Je tento obrázek v pořádku?