Rinčanie zbraní v Kaspickom mori Spor medzi Azerbajdžanom a Turkménskom ohľadne ropných nálezísk v Kaspickom mori sa vyhrocuje. Súčasné zhoršenie vo vzájomných vzťahoch je dôsledkom rozhodnutia Turkménska začať geologický prieskum v jednom zo sporných nálezísk. Azerbajdžan tento krok považuje za porušenie dohody z r. 2008,…