Keď sa spomenie vlastníctvo zbraní, alebo ozbrojená spoločnosť, mnohým nám sa v mysli vybavia pojmy ako kriminalita, násilie a pocit, že práve zbrane sú za tieto javy zodpovedné. Tento dojem v nás posilňujú široko medializované prípady prestreliek na zahraničných školách. Zdá sa nám, že radoví občania nie sú spôsobilý zbrane vlastniť a s ochotou sa preto odovzdávame do rúk „štátnej bezpečnosti“, ktorá jediná by mala disponovať týmito životunebezpečnými nástrojmi. Je však takýto spôsob myslenia správny? Ozbrojená spoločnosť môže v skutočnosti pôsobiť nielen ako prevencia kriminality, ale dokonca aj zamedziť vzniku totalitného štátu.