Bezpečnostní večery

Cílem Bezpečnostních večerů je prohloubit znalosti studentů FSS MU o aktuální bezpečnostní problematice a rozšířit jejich obzory prostřednictvím přednášek a diskuzí s odborníky z bezpečnostní praxe i akademické sféry. Přednášky reagují na témata, kterým bohužel nemůže být čas věnován čas během výuky. V obecnější rovině má projekt přispívat k debatě o bezpečnostních problémech, k veřejné osvětě týkající se této problematiky a k popularizaci oboru bezpečnostních a strategických studií. Zároveň tímto chceme nejen potencionálním zaměstnavatelům demonstrovat dobrovolnou aktivitu studentů z FSS a jejich zájem o obor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *