Odolnosť ozbrojených síl štátu voči kybernetickým hrozbám je v súčasnosti kritickým faktorom pre jeho bezpečnosť. Obrana v kybernetickom priestore predstavuje kľúčový element zaistenia národnej bezpečnosti, ochrany kritickej infraštruktúry a stabilného fungovania štátu. Pred týmito výzvami stojí aj Slovensko, pre ktoré…

Slovenské húfnice sa javia ako ústredné body technologickej zdatnosti a strategického významu slovenského zbrojárskeho priemyslu. Zatiaľ čo známe Zuzany zohrávajú v súčasnosti dôležitú rolu vo vojne na Ukrajine, vysoké očakávania sa sústreďujú aj na novú húfnicu BIA. Predstavená na londýnskom zbrojnom veľtrhu…

Počas tridsiatich rokov svojej samostatnosti si Slovensko aj Česká republika vytýčili odlišné cesty na poli stíhacích lietadiel. Po rozpade Československa zdedili obe krajiny stíhačky MiG-21 a MiG-29 sovietskej výroby a ČR pridala do svojej flotily aj MiG-23. Zásadný zlom nastal,…