Report z akce „Gruzínská iniciativa“

Na stránkách sekuritaci.cz nemají místo pouze příspěvky týkající se bezpečnostní problematiky z hlediska ademického či populárně-naučného. Prostor bychom zde rádi dali i iniciativám či akcím, jejichž aktéři poukazují na soudobé problémy aktivně a do veřejného prostoru vnášejí apely či alespoň témata k diskusi. Názory na tento aktivistický přístup mohou být různé, nicméně našim úkolem by neměla být jejich sudba, ale podpora. Takové iniciativy či akce totiž mohou přispět k formulaci vlastních názorů na danou problematiku nebo nám také mohou pomoci nahlížet na určité problémy jiným úhlem.

Akci „Gruzínská iniciativa“ přibližuje Klára Bažantová.

17. listopadu 2009 občanské sdružení Be International s podporou gruzínské diaspory Samshoblo uspořádalo osvětovou kampaň pro Gruzii s názvem „Zastavme ruskou agresi“. V centru jsme rozdávali informační letáky s hesly vyzývajícími k akci, se stručným popsáním gruzínského údělu a s odkazy na tematické webové stránky (sosgeorgia.org, georgiainflames.org). Nešlo jen o pouhé rozdávání letáku, s lidmi jsme především diskutovali a zajímali se o jejich názor.

Na ranním krátkém semináři byli všichni dobrovolníci seznámeni s problematikou okupace Gruzie, s událostmi, které vedly ke konfliktu v srpnu 2008, proběhla podnětná diskuze. Vyšli jsme do ulic, povídali si s lidmi, sbírali názory a fotili se s gruzínskou vlajkou. Akci jsme zakončili na Kraví hoře, kde jsme došli průvodem a rozdali poslední letáky.

Tato studentská iniciativa přinesla nevídaný ohlas, mnoho lidí projevilo hluboký zájem a překvapilo velkou informovaností. Prokázala se naše hypotéza, že osud Gruzie je českému občanovi blízký. Z pohledu dnešního – český euroskeptik s hluboko sahající historickou pamětí, vidící v EU nový nástroj na omezení státní suverenity, soucítí s gruzínským údělem. Svou roli mělo jistě i načasování akce, jejíž konání v tak pro českou demokracii významný den, přineslo kýžené ovoce, kterým byl zájem občanské společnosti. 1989, vzpomínky na zločiny komunismu a jejich původ, rok 1948 a 68, kdy se Evropa postavila k ČSSR stejně, jako se dnes staví ke Gruzii.

Je nutno vyjádřit se k mírnému naddimenzování problematiky, kdy porovnávání české historické zkušenosti se současnou gruzínskou okupací nemusí být zcela srovnatelným jevem. Uvědomujeme si rozdílnost okolností světa po druhé světové válce a jeho gradaci po roce 1968, uvědomujeme si poměry politiky bipolarity a nynějšího nadnárodního institucionálního rámce, kdy jsou podmínky pro politiku vytvářeny v novém světle. Každopádně u akce podobného rozměru, u aktivistické osvětové akce s cílem apelovat na veřejnost, je mírná radikalizace a ostřejší hledání způsobu, jak veřejnost oslovit, relevantní, ne-li přímo nutná a žádaná.

Veškerý zájem a podpora nás vybičovaly k dalším aktivitám. Zajisté se chceme tématu ruské okupaci na území nezávislé republiky Gruzie dále věnovat. Budeme rádi za jakékoliv podněty, prosím ozvěte se na náš email – be.international.ngo@gmail.com. Rádi zaštítíme a podpoříme jakoukoliv akci spojenou s lidsko-právní či politickou otázkou.

**Ohlasy občanů:**

**studentka FSS MU, 20 let** – *„Dochází k naprosté ignoraci mezinárodních organizací, slabá odpověď OSN, nedbalé vyšetření situace, neinformovanost ostatních zemí díky pochybným reportážím medií – lidi většinou argumentuji „odstřelováním“, ale předchozí agrese Ruska se v médiích neprobírala, takže to spousta lidi bere jako agresivní akt Gruzie.“*

**student FF MU, 19 let** – *„Reakce Ruska byla podmíněna stavbou ropovodu, který by omezil ruský vliv nejen na Kavkaze, ale i v Evropě.“*

**senior** – *„Imperialismus je Rusku blízký, nemůžou si odvyknout, že už nevládnou bývalému sovětskému bloku.“*

**seniorka** – *„Rusko by se mělo starat o sebe!“*

**muž středních let** – *„Rusko je obrovská hrozba pro budoucnost celé východní Evropy“*

**mladá slečna** – *„Těch konfliktů je tolik, že už mě to ani nepřekvapuje.“*

**seniorka** – *„S Ruskem je to stejné jako s USA, neustále si hrají na svoji Studenou válku a rozpínají se.“*

**studentka** – *„No já se konkrétně o Kavkaz moc nezajímám, ale co jsem slyšela množství srovnání s našim rokem 68, přijde mi to celé nadsazené, určitě zde v obou případech byly dlouhodobé geopolitické zájmy, ale pro nás to tenkrát byli spojenci, o to vidím rok 68 daleko závažnější. A celkově nemám ráda černobílé vidění jakéhokoliv konfliktu, nedovoluji si soudit jednu či druhou stranu a říct jeden je agresor a druhý oběť.“*

**mladý muž** – *„Podporuji Rusko a jeho ochranu obyvatel Osetie.“*
**
student, PF MU** – *„Gruzínská agrese také sehnala svůj úděl, nelíbí se mi černobílý názor, horkokrevný bojovný Kavkaz a neuvážené Saakashviliho rozhodnutí sehráli svou roli. Ale to neznamená, že podporuji Rusko“.*

**mladý muž** – *„Gruzínci si za to můžou sami. Proč? Protože si hrají s ohněm a nerespektují světový řád.“*

**student** – *“Souhlasím s Ruskou okupací Gruzie.“*

**starší pár** – *“Je to hrozný, že to Rusko si pořád dělá co chce. Zrovna my bychom tomu měli rozumět.“*

**muž středního věku** – *“Nevidím to tak černobíle, Gruzínská vláda v tom rozhodně není nevinně. S okupací ale nesouhlasím.“*

**studentky** – *“Je super, že se tady o to někdo zajímá, konflikt jsme sledovaly a stoprocentně podporujeme Gruzii.“*

**Brno se stává městem multikulturním, proto jsme získali i pár zajímavých zahraničních názorů:**

**Španělé** – *„O tom jsme nikdy neslyšeli. Ale to Vaše předsednictví…“ :- )*

**Ukrajinec** – *„Gruzie? Úžasné! Máme společná úděl, otočme se k Rusku zády a pojdmě do NATO! Vždy budeme jako národ stát při Gruzii. *

**Ruska** – *proběhla diskuze na téma proč to děláme, přeložila jsem ji leták a dostala odpověď: „Mrzí nás, že má ruské obyvatelstvo takový cejch. Já se rozhodně se zahraniční politikou neztotožňuji, i když je nutné podotknout, že většina Rusů ano. Na Rusy je pohlíženo jako na národ komunistických zločinců a imperialistických bastardů. Já jsem sem přijela oslavit s Vámi revoluci a demokracii.“*

**Ital** – *„Rusy nikdo nezastaví, nemá to cenu.“*

**Kyperští Řekové** – *„Podporujeme Gruzii, jsme na jedné lodi, pryč s okupací!“*

**Američané** – *„Budeme bojovat za demokracii a lidská práva, proto jsme proti Rusku a pro Gruzii. Jsme rádi, že se o tom mluví.“*

**Američané** – *„Stydíme se za západní reakci a neřešení gruzínské otázky.“*

**Afričan** – *„Nepotrestání očividného porušení mezinárodního zákona? Proč se nic neděje? Ta reakce mě děsí.“*

**Gruzínec** – *„Co to děláte? Proč? Ale proč? O to se zde někdo zajímá? To je úchvatné!“*

**člen gruzínské diaspory** – *„Jsme tam, kde Evropa byla, někde v 20. – 30. letech…“*

**Poděkování**

*Na závěr bych chtěla poděkovat především lidem, kteří se mnou běhali po městě, a to spoluorganizátorovi Šárce Duškové, Kataríně Slezákové, Radce Valové, Barboře Jelínková, Pavlu Ondovčákovi. Za pomoc s letákem a podporu Radkovi Sedláčkovi, za zájem a účast Ladislavovi Hanušovi a Ladislavovi Čepelkovi. Za obrovskou podporu gruzínské komunitě a pánům G. Alaniovi, Jimimu Dabrundashvilimu, za morálni podporu Studentské sekci IIPS a gruzínskému velvyslanectví v ČR a v neposlední řadě mým gruzínským přátelům, kteří mi pomohli s nápadem, a to Beso Tskhovrebashvili, Giorgi Dvaladze a Tornike Metreveli. DĚKUJI*!
-Klára Bažantová-

Štítky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *